Vastupidiselt Euroliidule, Austraalia inimkaubandust absoluutselt ei toeta!

1
+1

Erinevalt Euroopa Liidu liikmesriikidest, kelle merkellik poliitiline doktriin toetab jõuliselt inimkaubandust ja õõnestab riikide piiriülese liikumise seaduskindlust, on monarhistlik Austraalia valinud selles küsimuses 0-tolerantsi tee.

Austraalia nõue on ühene - riigipiir on riigi öpiir, mille ületamine on võimalik vaid seadustega kooskõlastatud vormis. Seadus on aga seadus kõigile, hoolimata selle tundmisest või mittetundmisest.

Teisisõnu saab eeltoodut öelda, et Austraalia ei luba ebaseaduslilult riiki siseneda ka kriisi situatsioonis ja plaanib karistada ebaseaduslikke riiki sisenejaid kuni eluaegse sisenemiskeeluga Austraalia pinnale.

Tõsi - samas on vastu võetud poliitiline otsus, et kui ebaseaduslik siseneja on riigile erakordselt kasulik, siis on lubatud teha erandeid. Sellegi poolest on tegemist kaalutlusliku üksikotsusega, kus asjaolusid vaagitakse väga põhjalikult.


Austraalia tahab migrantidele riiki naasmise keeldu, teatas BNS.

Austraalia võimud teatasid täna, et esitavad parlamendile seaduse, mille kohaselt riiki ebaseaduslikult meritsi saabunud isikuid ootab tulevikus eluaegne sisenemiskeeld.

Sellised isikud ei saa Austraaliat külastada ka turistina ega äritegevusega seoses. Eluaegse keelu eelnõu esitatakse parlamendile veel sel nädalal.

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull ütles, et otsus on vajalik saatmaks kindlat, selget ja ühemõttelist sõnumit inimsmugeldajatele.

«See on Austraalia rahva ja seda esindava valitsuse võitlus kurjategijate jõukudega, kes smugeldavad inimesi,» ütles Turnbull.

Austraalia võttis 2013. aastal vastu seaduse, mille kohaselt ükski meritsi saabuv varjupaigataotleja ei saa luba riiki jääda.

Allikas: BHR/AFP/BNS

Kliki ka nendele artiklitele:

* Prof. Heinsohn: Euroopast saab kolmanda maailma riik
...  ka riike, kes ei ole migrantide sisselaksmisel nii helded. Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal on väga range sisserände poliitika. Nagu ka kõigis Ida-Aasia riikides, Singapurist Jaapanini. Jaapan võttis 2014. ...
* BBC: Islamiriik smugeldab oma võitlejaid paadipõgenikena Euroopasse

... p;tamises ning ta vabastati hiljuti kautsjoni vastu. Monis on politseiallika andmetel Iraani pagulane, kes on saatnud välismaal hukkunud Austraalia sõdurite peredele vihakirju ja kellele on esitatud mitu &n ...
* Postimees: Sydney pantvangidraama on läbi, hukkus kaks inimest

... õppenud, kuid ei avaldanud infot pantvangivõtja ega pantvangide kohta. Vigastatute hulka ei ole täpsustatud. Kohvikust õnnestus põgeneda 12 pantvangil. Pärast viimase salga põgenemist, Austraalia aja j ...