Lootuskiir: BREXIT, NEXIT, EEXIT...

0

Eestis on palju neid, keda ei rahulda kartelliparteide (SDE, KESK, REF, IRL) poolt valitud suundumus Eesti iseolemise vähendamisele, iseseisvuse likvideerimisele ning Eesti põhiseaduse devalveerimisele nagu ka eeltooduga koos meie rahvale pealesurutavad uued "euroopalikud väärtused". Sellised väärtused, mis tegelikkuses ei seisne milleski muus kui meie rahvusliku väärikuse jalge alla tallamises ning meie traditsiooniliste arusaamade tasalülitamist. Kogu seda tegevust saadavad aga vikerkaarelipud ning õõnes jutt võrdsusest-vendlusest-solidaarsusest, nagu oleks sattunud Marat' ja Robespierre aegsele Prantsusmaale.

Sotsiaalset ebastabiilsust ja kindlusetust süvendavad üha arusaamatum ja spetsiifilisem kantseliit, bürokraatia, korruptsioon ning õhiskonda kultiveeritav abituse sündroom. Tagatipuks roomab aga selga ka merkelite poolt Euroopasse meelitatud apokalüptiline, inimvaenulik ja Euroopa traditsioonilist kultuuri vastustav surmakultus, mis ületab kõiki Euroopas viimase 3 sajandi jooksul nähtud õudusi - islami usk koos oma relvastatud avangardiga, radikaalidest zombisõdalastega.

Ning siis tahaks tõesti küsida, millal saaks sellest mädanevast kastist lahkuda, et rahvuslikult mõtlevate ja -tundvate Euroopa riikidega ühes koos üles ehitada uuenenud, stabiilset, kindlust andvat ning rahvuslikku eneseväärikust omavate rahvusriikide Euroopat? Liitu, mis suudaks väärtustada Euroopa rahvaste traditsioone ja -kultuuri. Kui vaja, tuleb esile kutsuda EEXIT ja/või Eesti põhiseadus taas kuulutada kõrgeimaks õigusaktiks meie riigi territooriumil.

Kaasa saab siin aidata see, kui Euroopa mõned kuningriigid omale kindlaks jäävad ja mõned ka rahva soovid teoks teevad.  BREXIT'is saab kindel olla. Kes on aga järgmine? Pole välistatud, et Madalmaade Kuningriik!

Anar Rand
BHR