Lootuskiir paistab Poolast ning kuidas seda kommenteerib Euroliidulembene valitsusmeedia ERR

0

Poola on üks esimesi Euroliidu liikmesriike, kus parempoolne valitsus otsustas lõpetada kohtunike omavoli e. korra, kus kohtud on asunud usurpeerima võimu, püüdes oma otsustega kallutada kehtivat  põhiseaduslikku korda sobivas suunas.

Poola valitsus otsustas asjale vastu seista, mis viis Poola riigikonflikti eurosotsialistliku Brüsseli võimkonnaga.

Kuid lootused pole kadunud.

EL on jäämas kohtureformi vaidluses Poolaga kaotajaks


Euroopa Komisjon on kaotamas vastasseisu Varssaviga Poola kohtute sõltumatuse vaidluses, kirjutab Politico.

Käesoleva kuu lõpus on tähtaeg, mille järel võivad Poolat oodata sanktsioonid, kuid Komisjon pole leidnud siiani liikmesriikide hulgas piisavalt entusiasmi Varssavi karistamiseks ning veel vähem ühtsust selles osas, kuidas Poola parempoolse valitsusega edasi toimetada, vahendas Politico.

"Ma kordan: me ei jäta seda teemat, see on liiga tähtis," ütles Komisjoni asepresident Frans Timmermans, kes juhib uurimist õigusriigi põhimõtete täitmise kohta Poolas.

Kui Timmermansi kinnitused kõrvale jätta, on teised volinikud ja osad liikmesriigid ettevaatlikud Poola isoleerimisega.

Kui Poola küsimus peaks jõudma hääletuseni, ei suuda Komisjon tõenäoliselt tagada üksmeelt Euroopa Liidu Nõukogus, mis on vajalik Poolale hoiatuse tegemiseks "tõsise ja järjekindla õigusriigi põhimõtete rikkumise" eest.

Nõukogu peab tegema kaks ametlikku hoiatust enne, kui saab käivitada sanktsioonid ning selleks on vaja kvalifitseeritud enamust.

"Komisjon on käsitlenud seda juhtumit väga halvasti. Mis on lõpptulemus? Komisjonil pole aimugi, kuidas seda lõpetada. Neil pole aimugi, kuidas sellega edasi minna," kommenteeris Kesk-Euroopa riigi kõrge ametnik.

Euroopa Parlamendis pooldavad Euroopa Rahvapartei, Sotsialistid ning Liberaalide ja Demokraatide Liit (ALDE) Poola karistamist ning detsembris kutsus ALDE juht Guy Verhofstadt Komisjoni üles käivitama artikkel 7.

"PiS valitsus on tahtlikult otsustanud ignoreerida Euroopa Komisjoni, Veneetsia Komisjoni ja Euroopa Parlamendi soovitusi. Dialoog peab nüüd lõppema. Aeg on tegutseda," ütles ta. Euroopa Parlamendi roll selles küsimuses ei ole teisejärguline - Nõukogu vajab Euroopa Parlamendi nõusolekut hoiatuse tegemiseks Poolale.

Timmermansi sõnul ei saa Komisjon olla ainus õigusriigi põhimõtete tagaja Euroopa Liidus. "See on meie kõigi, sealhulgas liikmesriikide ülesanne," sõnas ta.

Vähesed liikmesriigid on aga valmis Poola vastu astuma ajal, mil EL-i on vaevamas sisemine kriis ja ebakindlus seoses sellega, kuidas Venemaa ning USA uue presidendi Donald Trumpi valitsusega tegutseda.

"Ma väga kahtlen, et liikmesriigid soovivad selles olukorras edasi minna ja Poolale vastu astuma," ütles üks Euroopa diplomaat.

Poola Euroopa Liidu asjade minister Konrad Szymański keeldus artiklit kommenteerimast, viidates kestvale dialoogile Euroopa Komisjoniga. Eelmisel nädalal ütles ta aga Poola telekanalile TVN24, et tema valitsus annab Komisjonile oma selgitused veebruarikuus olevaks tähtajaks, et näidata, et valitsuse sammud järgivad õigusriigi põhimõtteid.