Vasakpoolne laevas, laev põhjas ...

0

Vasakpoolse maailmavaate kõige suuremaks probleemiks läbi aegade on olnud lahknevus sõnade ja tegude vahel.

Teisalt on just nimetatud asjaolu loonud vasakpoolsetest parteidest paratamatult kõige populistlikumad erakonnad. Populism on vasakpoolsuse kaasnähtus. Enamgi veel - poliitiline populism leiab vasakpoolse maailmavaate kaudu ühisosa sellise nähtusega nagu "populaarsus", kuigi olemuselt on tegemist erinevate asjadega.

Vasakpoolne maailmavaade on ennast alati esitlenud valitseva eliidi vastasena (revolutsiooniliikumisena), millest tulenevad ka vasakpoolsete parteide "uhked" nimetused.

Nimetustest rääkides on üldlevinud, et vasakpoolsed parteid kannavad oma nimes tähekombinatsiooni SOTS - sotsialistlik, sotsiaaldemokraatlik ... . Julgemad (loe: äärmuslikumad) nimetavad varem või hiljem end kommunistlikeks liikumisteks nagu sündis see vene sotsiaaldemokraatliku parteiga, kes end peale sotsiaaldemokraatliku mässu võitu 1917. aastal nimetas kommunistlikuks parteiks.

Äärmuslikke vasakpoolseid parteisid tuntakse veel ära ühe silmapaistva lisandi kaudu nimetuses. Selleks on "tööliste partei, töölispartei" vms., sest apelleerivad ju vasakpopulistid sellele nagu kaitseks nad viidatud klassi huve.  Kuid nimetus "tööpartei" võib esineda vasakäärmuslikes liikumistes ka partei põhinimena. Nii on Põhja-Korea sotsialistliku riigi  juhtivpartei nimi "Korea tööpartei", samas on diktaator Kim Chŏng-un poolt juhitavas riigis lubatud ka teine partei, milline kannab nime Korea sotsiaaldemokraatlik partei.

Eesti riiki on juhitud äärmiselt pika aja jooksul vasakpoolsete parteide poolt. Alates 1940. a. riigipöördest kuni iseseisvuse taastamiseni 1991. a. . Ka II Maailmasõja ajal valitses eestit äärmusvasakpoolne okupatsioonivõim, sest pidi alluma Saksa natsionaalsotsialistliku töölispartei juhtimisele. Vasakpoolitsemine jätkus loomulikult peale sõda ka uue - vene okupatsiooni ajal. Ja me teame, mis oli selle valitsemise tulemusteks - viletsus.

Kummatigi on vasakpoolsed taas võimul ka tänases Eestis, sest valitsusduo moodustab moskvameelse vene parteiga liitunud Eesti sotsiaaldemokraatlik partei ja viimastel aastatel täiesti vasakpoolseks ära pööranud Reformierakond.

Reformierakonna vasakpoolsuses süüdistavad mitmed vaatlejad teatud "paratamatust", mille nimi on Euroliit. Seda põhjusel, et Reformierakond olevat nabanööriga seotud Euroopa Liiduga, milline ise on viimase paarikümne aasta jooksul kaugenenud oma klassikalistest ja pikaks ajaks edu toonud alusväärtustest ning konservatismist ja pööranud oma eksistentsile uue külje - sotsiaaldemokraatliku.

Selle hukatusse viiva lehekülje pööras Euroopale omaaegne noor ja vihane "revolutsioonipõlvkond", kes 50.-l, 60.-l mässasid, autosid põletasid, osalesid erinevates vasakäärmuslikes liikumistes ja organisatsioonides. Nüüd on aga vanemaks saades asunud juhtima Euroopa poliitilisi suundumusi.

See "õiglaste asjade eest seisnud mässav põlvkond" on võimule tõustes asunud looma Euroopale uud paradigmat, kasvatama siin uusi kombeid ja arusaamisi nii äri- kui eraelus. Nad asusid "võrdsuse, vendluse, õigluse ja empaatialipuga" lehvitades meeletu kiirusega kulutama raha "sotsiaalsetele programmidele ja uute euroopalike väärtuste" põhistamisele. Tulemuseks on Euroopa ja terve õhtumaade kultuuri majanduslikule ning vaimsele langusele viiva tee avamine, millest me kõik hoogsalt alla veereme.

Täna ei ole Euroopa kriisis. Euroopas on lihtsalt läbi valude sünnitasmas uut majanduslikku ja sotsiaalset "normaalsust", mille väärtusbaas pärineb kujuteldavast sotsialistlikust utoopiast. See on areng. Paraku mitte progressiivne vaid regressiivne. Kuigi ka taandareng on areng. Euroopa on tänasel päeval taandarenemas arengumaade tasemele. Sellele langusele ei tule lõppu enne kui vasakpoolitsev populism riiklikust juhtimisest ning valitsevast maailmavaatest taandatakse mõistuse, hariduse, harituse ja loogika abil. Kahjuks aga ka tagasipööraminenormaalsusse saab olema sama valus kui praegune vastupidine protsess. Valu on inim- ja sotsiaalsete katsete hinnaks. Sellised "loomkatsed" inimeste ja ühiskonna kallal on alati valulikud olnud.

Hoolimata eeltoodust tuleks siiski mõista teatud tõdesid - inimlikkus, loomulikkus ja ühiskondlik/poliitiline loogika on muutumatu olnud kümneid tuhandeid aastaid. Seda sõltumata sellest, kuidas mingeid nähtusi ühiskonnas nimetatakse või milliseid privileege ning tiitleid ja aunimetusi kannavad "kõrged esindajad", kuningad, presidendid, peasekretärid ja proletaarsed juhid.
Empaatiavõime ja arusaamad õiglusse on meisse istutatud suisa geneetilisel tasandil. Seda ja sellest johtuvaid asjaolusid ei anna muuta utopistlike või marksistlike õpetustega ega ka käsu korras. Ühiskond ja riik peavad lähtuma inimloomusest ja loomulikust arengust - arengute ebanormaalsest  forseerimisest, ka siis kui need juhinduvad parimatest kavatsustest, sünnib vaid üldine kahju.
Ja seda vasakpoolsed ei mõista. Pole kunagi mõistnud.

Paul Puustusmaa

Kliki ka nendele artiklitele:

* Eesti välispoliitika juhtidel on põhjust häbitundmiseks.
... tavapäraselt ikka, ei öelnud mütsi ega maad. Muidugi võib-olla, et selline tegevus on loomulik meie valitsuse puhul, milline on ju Euroliidus kasvava sotsiaaldemokraatia mõjutuultes täiesti vasakpoolsusesse ...
* Vasakpoolsus õitseb Euroopas!

Ole valmis oma tolmuimeja aknast välja viskama Eelmisel aastal furoori ja vaidlusi tekitanud määrus on taas meediaväljaannete pealkirju vallutamas ning paljud inimesed on jälle ärritunud. Euroopa Liidu ...
* Sotsialistid õigustavad vägivalda - Tuomioja näide.

... Põhja-Koreas või Kuubas. Üks asi on alati kindel - vasakpoolsus püüab alati moonutada ühiskonna loomulikku arengut, promodes "progressi" sildi all ebanormaalsust ning muutes jõuga sotsiaalset tasakaalu. ...
* Aasmäe kutsub tagasi iidsete, harjumuspärase ja loogilise kogukondliku süsteemi juurde.

... mis valitsesid parteide tekkimise ajal üle-eelmisel sajandil. 19. sajandi klassiühiskonna iseloom on paljuski muutunud, parem- ja vasakpoolsus on omavahel segunenud, põimunud ja ähmastunud. Globaalsed ...