JXTC Tribune Times - шаблон joomla Видео

Eesti kodakondsuspoliitika vajab revolutsiooni!

Article Index

0
Published: Tuesday, 21 February 2017 17:36

Vene ajal koolis käinud põlvkond ilmselt mäletab mõiste "revolutsioonilise situatsiooni" definitsiooni, et see tekib siis, kui valitsevad kihid enam ei taha ja valitsetavad kihid ei suuda endisel moel edasi minna.

Kodakondsusega on see olukord Eestis ilmselt tekkinud.

BHR on aastaid tagunud lokku, et kodakondsuspoliitika, mis tugineb kodakondsuse instituudi lõputul devalveerimisel, ei ole jätkusuutlik. BHR on selgitanud, et kodakondsus ja kodanikuks olemine on vaja väärtustada, kuid see ei saa õnnestuda, kui kodakondsuselt võetakse ära viimane kui privileeg. Ainuke võimalus on valida vastupidine suund ja anda kodanikule tagasi privileegid, mis märkimisväärselt eristavad kodanikku isikust, kes pole riigi kodanik. Vaid siis tekib vabatahtlik püüd, ajendatuna sotsiaal-poliitilisest ja majanduslikust sunnist, omandada lisaväärtus, mida annab kodakondsus.

Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu esimees Paul Puustusmaa on veelgi radikaalsem olnud. Vähe sellest, et ta on seisukohal, et KOV valimistel peavad valima ainult Eesti kodanikud, on ta seadnud kahtluse alla ka printsiibi, et kodakondsus kingitakse inimesele sünniga kuldsel kandikul. Puustusmaa pakub võimalust kaasa mõelda alternatiivile, et riigi kodakondsus e saamine pole paratamatus, vaid omandatakse teadlikult ja perspektiivi tundega, konkreetse isiku kaalutletud valiku alusel ja vabatahtlikult, vastutusvõimeliseks saamisel e. teatud vanusesse jõudmisel. Seega, et kodakondsus oleks hinnatud ja väärtuslik mõlema osapoole poolt - kui leping riigi ja kodaniku vahel.


Täna on meie riik jõudnud kodakondsuse ning integratsioonivalikutega sinna maale, kus kodakondsuspoliitikaga rahulolevaid on üha vähenev hulk, hallipassimehed kodakondsusest ei huvitu ja välismaalastele/mittekodakondsetele ning lastele on antud õigus osaleda presidendi valimistel.

Eriti rõhutamisväärne on asjaolu, et isegi Eesti sotsialistlikud ringkonnad pole viidatud protsessidega rahul ja kutsuvad olukorda integratsiooni- ja kodakondsuspoliitikas muutma.

Üha suureneva võõrkultuurse integratsiooni valguses on ilmselt aeg sellel rongil korraks pidurit tõmmata ning ehk isegi vedurit vahetada, mis veaks selle rongi mõnele teisele teele.

BHR

Kliki ka nendele artiklitele:

* Veel kord topeltkodakondsusest
...  poliitika. Soomlased tahtsid olla "globaal-liberaalsed ja progressiivsed" nagu meiegi poliitikud tihti püüavad olla ning lubasid oma riigi kodakondsuspoliitikasse sellise nähtuse nagu topeltkodakondsus ...
* Kodakondsuspoliitika - asi, mis vajab edasiarendamist!

... täna riigi sisepoliitikas kui kuriteos süüdi mõistetud Keskerakonna esimees Ratas paiskas meediasse teate selle kohta, et Eesti riik vajab kodakondsuspoliitika muutmist ning, et  ....
* Martin Helme: kodakondsuse andmine hallipassimeestele puhub lõkkele uue rahvustevaheliste tüli

... nna keele- ja kodakondsuspoliitika on Eestile hukutav, ütles Helme. „Keskerakond lammutab meie põhiseaduslikku korda, mis näeb ette, et Eesti on eestlaste rahvusriik, mõeldud eesti rahvuse, keele ja kul ...
* Herkel kodakondsuse nullvariandist: Ratas teeb vea, kui määratleb end Savisaare moraalse pärijana

... iandi kodakondsuspoliitika, millega kaasneb kontrollimatu passide jagamine kodakondsuseta inimestele. Peaminister vaidlustab sellega ennesõjaaegset Eestit praeguse Eesti riigiga siduva õigusliku järjep ...