JXTC Tribune Times - шаблон joomla Видео

Lühidalt - 20.02.2017 (täiendatav)

0
Published: Monday, 20 February 2017 14:57
  • Kuritegeliku organisatsiooni liidrid Tallinnas teada

Kohalike omavalitsuste valimiste ootuses on Eestit valitsev kuritegelik partei (Keskerakond) ära määranud mõningate linnaosade esinumbrid kohalikeks valimisteks. Põhimõtteliselt (põhiseadusega) keelatud, kuid mingil "imelisel" poliitilisel põhjusel siiski lubatud ja eksisteeriv organisatsioon nimetas esmaspäeval toimunud partei koosolekul oma juhi Jüri Ratas ettepanekul Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti.
Keskerakond kinnitab Tallinna Nõukogus järjest kõigi valimisringkondade esinumbrid, et kuritegelikku valitsemisstiili eelistavad valijad saaksid varakult ülevaate kandidaatidest ja nende senisest tegevusest. Samaaegselt on käimas ka järjekordse kriminaalasja menetlemine kohtus, kus vaagitakse, kas Keskerakonnale esitatud uus süüdistus kriminaalse teo kordasaatmises ka tipneb süüdimõistva kohtuotsusega või mitte. Eelmine kohtuotsus on jõustunud.
Põhiseaduse § 48 ütleb, et keelatud on ... erakonnad, [... millised on ...] vastuolus [st. konfliktis] kriminaalvastutust sätestava seadusega.
Seda olukorda on BHR-ile teadaolevalt arutatud konservatiivide erakonna (EKRE) volikogu esimehe Paul Puustusmaa eestvedamisel korduvalt erakonna organites, kuid jõutud järeldusele, et erakond ei ole seaduse kohaselt see isik, kes ilmselt saaks pöörduda kohtu poole põhiseadusliku korra täielikuks taastamiseks. Erakonna keelustamise aluseks on pädeva ametkonna pöördumine kohtusse ja kohtu vastavasisuline otsustus. Eestis pole hetkel ühtegi poliitilist jõudu või ametnikku, kes sooviks või suudaks nõuda kohtus Põhiseaduse täitmist. Sedaeriti olukorras, kus kuriteos süüdi mõistetud erakond ise on tõusnud riigis võimu tippu - valitsusse. See asjaolu on erakordselt kummaline, sest pole teada teist juhust lääneriikide ja Euroopa ajaloos, kuivõrd see ei ole kohane demokraatlikule õigusriigile.
Kliki ka nendele artiklitele:

* Lühidalt - 17.07.2016 (täiendatav)
Keskerakondlaste käilakuju väidetavalt ei kohtunud Süürias islamiterroristide liidriga. Moskvameelse kuritegeliku partei liikmest europarlamendi saadik, Edgar Savisaare poolt Eesti kod ....
Keskerakond - kuritegelik partei kuritegeliku juhtkonnaga
... IPOD, mille üks jalg on kuritegelik, teised jalad aga lihtsalt korrumpeerunud. Ms aitaks? Kes aitaks?Vabaerakond? Kahjuks mitte, sest Vabaerakonnal puudub ideoloogia ja usaldusväärsus, kuna maail ...

  • Riho Terrasele anti kindrali auaste

President andis kaitseväe juhatajale kindralleitnant Riho Terrasele kindrali sõjaväelise auastme. President andis kaitseväe juhtajale kindrali auastme kaitseminister Margus Tsahkna ettepanekul, selgub presidendi kantselei veebilehelt.
Kindral on kaitseväe kõrgeim sõjaväeline auaste. Taasiseseisvunud Eestis on kindrali auastme varem saanud Aleksander Einseln ja Ants Laaneots.
Terras läbis 1991. aastal ohvitserikursused nooremleitnandina ning järgmisel aastal alustas ta teenistust Kalevi üksik-jalaväepataljoni kompaniiülema ametikohal. Ta on teeninud ka Põhja üksik-jalaväekompanii ülema ning Kalevi üksik-jalaväepataljoni staabiülema ametikohal. Aastal 2000 asus Terras teenima Kaitseliidu peastaabi ülema ametikohal, aastatel 2000-2004 oli ta Eesti kaitseatašee Saksamaal ja Poolas. Terras on teeninud ka kaitsejõudude peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna kaitseplaneerimise jaoskonna ülema ning analüüsi- ja planeerimisosakonna ülema ametikohal. 2007. aastal teenis ta NATO Iraagi treeningmissiooni staabiülema asetäitja ametikohal. Aastatel 2007–2008 teenis Terras kaitsejõudude peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülema ning aastal 2008 sai temast kaitsejõudude peastaabi ülema asetäitja operatiivalal. Aastatel 2008–2010 oli Terras kaitseministeeriumi kantsler. 2011. aastal sai temast taas kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatiivalal ning kuu aja pärast kaitseväe peastaabi ülem. Kaitseväe juhataja ametikohal teenib Terras alates 2011. aasta detsembrist.
2011. aasta juunis andis president Terrasele brigaadikindrali sõjaväelise auastme, 2013. aastal sai Terras riigipealt kindralmajori ning 2015. aastal kindralleitnandi sõjaväelise auastme.
Kliki ka nendele artiklitele:

* USA senaator McCain sai rinda Eesti Kaitseväe ordeni
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras annetas täna kaitseväe peastaabis Ameerika Ühendriikide senaator John McCainile kaitseväe teenetemärgi kaitsealaste teenete eest. Senaator McCai ...
* OBJEKTIIV: kaaperdatud (rahvus)riik

Kaitseväe juhataja Riho Terras esitab “etnilise rahvusriigi” ülemvihkaja Jevgeni Ossinovski jutupunkte – kas me elamegi juba kaaperdatud ja hääletult alistunud riigis, küsib Veiko Vihuri. Pole ming ...