Kolonistide järelkasvust täna - 45% valmis uue kodumaa eest seisma, 55 % ükskõiksed või Eesti vastalised!

0

ÕHTULEHE küsimus | Kas kaitsevägi kontrollib lojaalsust?

Värskete küsitlustulemuste järgi on vaid 45 protsenti venekeelsetest Eesti kodanikest valmis vajadusel Eesti riiki kaitsma. Kas kaitseväes läbivad ajateenistuse vaid Eesti riigile lojaalsed isikud või antakse sõjaline väljaõpe kõigile sõltumata nende valmidusest kaitsta ohu korral Eesti riiki?


Simmo Saar, Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna pressijaoskond

Kaitsevägi ei vaata kutsealuse rahvust. Ajateenistusest vabastatakse isikud, kes on süüdi mõistetud inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastastes või riigivastaste süütegudes ning kelle karistus ei ole kutsumise ajaks aegunud. Ajateenistusse jäetakse (kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni) kutsumata kutsealune, kes on kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav.


Kaitsevägi ja eelkõige meie riigikaitse selgroog, reservarmee on vajadusel Eesti kaitseks kasutatavad. Reservarmee toimimist testiti eelmise aasta suurõppusel Siil, millest võttis osa üle 13 000 kaitseväelase, kaitseliitlase, reservväelase ja liitlase. Tõsiasi, et esimest korda formeeriti täies koosseisus 1. jalaväebrigaad ehk kaitseväe peamine manööverüksus, tõestas nii kaitseväe võimet üksusi formeerida kui ka seda, et reservväelased mõistavad oma rolli riigikaitses ega ole minetanud ajateenistuse ajal omandatud oskusi. Kõik see kokku andis tugeva signaali, et meie reservarmee toimib ja on kasutatav ka sõjaolukorras.

Anne Osvet, Kaitseressursside Ameti avalike suhete nõunik

Ajateenistusse kutsub KRA ainult Eesti kodanikke, ajateenistuse alguses annavad kõik ajateenijad vande kaitsta Eesti riiki ja põhiseaduslikku korda. Kaitseressursside Amet ega kaitsevägi ei selekteeri kutsealuseid rahvuste järgi, kõik Eesti kodanikud täidavad võrdselt oma kohust kaitsta kodumaad.

Kaitseministeeriumi regulaarselt tellitava avaliku arvamuse uuringu järgi on riigikaitses valmis osalema 84% eesti- ja 75% venekeelsetest 15–34aastastest meeskodanikest.

Allikas: ÕL

Kliki ka nendele artiklitele:

* Major Johannes Aia mälestuseks
Aldo Kals nendib 1941. aastal hukkunud Eesti ohvitseri Johannes Aia mälestuseks kirjutatud loos muu hulgas, et isegi kui rahva kaitsetahe on kõrge ja kaitsevägi eeskujulikult korraldatud, hukkub nõrkade j ...
* EEOK esimeest kindral Laidoneri  mälestati perekonna kalmul ja teatejooksuga

... kaitsta, selleks on tarvis kõigepealt kaitsetahet, … peab oskama ennast kaitsta ja peavad olema kaitsevahendid, … meil peab olema tahet ja julgust.“ Sõnavõttu lõpetades ei kahelnud Brus selles, et Laidoner ...
* Kaitseliidu ülem: eestlaste kaitsetahe on alati kõrge olnud

Kaitseliidu ülema kiindral Meelis Kiili kinnitusel on Eesti rahva kaitsetahe olnud alati kõrge, kuid tänavu on Kaitseliiduga liituda soovijate arv võrreldes mullusega palju suurem. "Loomulikult inimesed ...