Repliik: Universaalne lakmuspaber EESTI poliitikule

2
+2

Paul PuustusmaaRepliik: Universaalne lakmuspaber Eesti poliitikule, presidendikandidaadikandidaadile ning neile, kes väidavad, et seisavad Eesti huvide eest.

Seoses presidendiralliga on meedias pea igapäevaselt erinevaid uuringuid, millised püüavad mingil moel testida presidendikandidaate ja muuta neid „söödavamaks“ valimiskogu jaoks, juhuks kui valimised põllule lähevad.

Küll uuritakse, mida presiendikandidaadikandidaat viimati luges, mida arvab oma elu suurimast saavutusest või mida kahetsetakse elus kõige rohkem ja igasugust muud tühja-tähja.

Eks eeltoodu tulene ju osaliselt sellest, et meil selline üsna jabur valimiskord on kehtestatud, mis muuhulgas annab kaudselt presidendi valimisõiguse juhuslikult meie kodumaale maabunutele, ka mittekodanikele ehk  isikutele, kellele Eesti riik ega -elu kordagi ei lähe. Probleem on otseselt seotud kohaliku omavalitsuse valimiste korraga. Rääkimata sellest, et ka lastele on valimisõigus antud.

Seepärast juba pikemat aega nõuab rahvas erinevate meediakanalite ning sotsiaalmeedia kaudu (muid väljundeid rahval tegelikkuses ju pole), et meie valimisseadus tuleb muuta revolutsiooniliselt, sealhulgas anda oluliselt suuremat valimis- ja otsustussõigust täiskasvanud ning vastutusvõimeliste isikute ringile, keda meie eluolu ka tõsiselt paelub – meie riigi kodanikele.

Kuid nii siis, kui eeltoodu teoks saa kui ka praegu, mil me sellest veel vaid unistada võime, kerkib valikute tegemisel meie ette küsimus, kas valitav isik on piisavalt sobilik kandma kõrge vastutuse koormat ning poliitilist otsustusvõimet?
Siin tulevadki omakorda mängu tegurid, millal hakatakse küsima – kas valitav on väljas meie rahva ja maa huvide eest?

Täna valitsev poliitiline klikk on kordades tõestanud oma otsuste kaudu, et neid ei huvita rahva arvamus, riiklik väärikus ega ka järjepidevuse alusel taastatud Eesti riigi püsimine riigina. Rahva arvamus külmutatakse jääkeldris või sõidetakse sellest poliit-tehnoloogiliste võtetega üle, pomisedes riigimeedia kaudu midagi poliitkorrektset oma rahvavaenuliku tegevuse õigustamiseks.

Just seepärast on mõistlik välja pakkuda nn „poliitiline lakmuspaber“ küsimuste näol, millised võimaldavad anda hinnangut sellele, kas valitav poliitik, sealhulgas presidendikandidaadi kandidaat omab seda hädavajalikku poliitilist vundamenti, mille nimeks on „seismine eelkõige Eesti rahva ja -riigi huvide ning väärikuse eest“.

Alljärgnevaid küsimusi ...

... saab küsida kõikidelt poliitikutelt ja kui kasvõi ÜKS vastustest on "EI", siis on poliitik EESTI RAHVUSLIKKE HUVE KAITSVA POLIITIKUNA tõenäoliselt LÄBI PÕLENUD!

1. Kas Eesti okupeeriti 1940?

2. Kas Tartu rahulepingu järgne piir on kehtiv?

3. Kas olete vastu Venemaale 5,2 % Eesti territooriumi tasuta andmisele?

4. Kas metsavennad olid vabadusvõitlejad?

5. Kas eesti keel peab olema ainus riigikeel Eestis Vabariigis?

6. Kas Krimm kuulub Ukraina riigile?

7. Kas topelt- või mitmikkodakondsus on Eesti riigile kahjulik?

 

LISAKS eeltoodud fundamentaalsetele küsimustele saab lisada vajadusel ka teisi, mis samuti alluvad käesolevaga käsitletavale poliitmustrile. Näiteks:

8. Kui nõustuksite lõpetama erakondade rahastamise täies ulatuses riigi eelarvest?

9. Kui on võimalus, kas kaotaksite riigikogus kuluhüvitiste eest autode liisimise? Alternatiivina - kas loobuksite ise kuluhüvitiste kasutamisest auto liisimiseks?

10. Kui homopaarid soovivad oma koosluse vormistada seaduse abil abieluliseks suhteks koos laste lapsendamise õigusega, kas vastustaksite sellist luba andvat õigusakti?

11. Kui on võimalus, kas eemaldaksite lapsed valimisõiguslike isikute nimistust kuni nende täiskasvanuks saamiseni?

12. Kui on võimalus, kas tugevdaksite Eestis kodakondsuse instituuti selle läbi, et annaksite valimisõiguse Eesti riigis vaid Eesti kodanikele?

Mulle meeldib, et meie rahvuskonservatiive ühendav erakond EKRE annab kõikidele ülaltoodud küsimustele JAATAVA vastuse. Just selle pärast olen ma end sidunud selle erakonnaga ja soovin neile edu.

Paul Puustusmaa

Kliki ka nendele artiklitele:

Kui küsimus on õhtumaade deislamiseerimises
... ine on paljudes Euroopa riikides tunnistatud ebainimlikuks ning selle propaganda nagu ka sellega seonduv visualiteet on seadustega ...
Kodakondsus näitab lojaalsust riigile
... Kodakondsus ja sellega seotud väärtused on ajakirjandusnäriliste söögilaual sagedased külalised.  See toob klikke, sütitab kirgi ja tekitab tuliseid vaidlusi, sest asi ...
Euroopa Liit - ülereguleeritud monstrum
... Elisa juht: Euroopa on täis tuubitud ebavajalikke regulatsioone Põhjamaade suurima  digiteenuste korporatsiooni Elisa juht Veli-Matti Mattila ...