Reinsalu soovib viia Tallinnast Ida-Virumaale tuhat ametikohta

0

«Riigi suuremat kohalolu kui sisejulgeolekulist väärtust ei saa alahinnata. Ei saa eitada, et Ida-Virumaa venekeelne elanikkond on erinevate tingimuste koosmõjus venemaa ideoloogia poolt keskmisest enam mõjutatav...

Urmas ReinsaluJustiitsminister Urmas Reinsalu teeb valitsusele ettepaneku viia kolme aasta jooksul Tallinnast Ida-Virumale tuhat ametikohta.

Neljapäeval leidid Jõhvis aset arutelu, kus kõne all oli riigiasutuste Ida-Virumaale ümberpaigutamise võimalused. Justiitsiministeeriumi pressiesindaja sõnul asusid arutelul osalenud eksperdid ja Ida-Virumaa riigiametnikud seisukohale, et riigiasutuste Ida-Virumaale ümberpaigutamine aitab vältida ääremaastumist, edendab lõimumist ja parandab sisejulgeoleku olukorda.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnas, et ta teeb valitsusele ettepaneku suunata riigiasutuste pealinnast välja viimise programm tervikuna Ida-Virumaale, viies sinna lähema 36 kuu jooksul tuhat ametikohta.

«Justiitsministeeriumi julgeoleku- ja regionaalpoliitika analüüsid näitavad, et eelkõige tuleb tähelepanu pöörata riigi kohalolu suurendamisele Ida-Virumaal,» sõnas Reinsalu. Ta lisas, et teeb valitsusele ka ettepaneku käivitada ka tegevused nii ametnikele kui ka nende peredele vajalike töö-, elu- ja sotsiaalsete tingimuste loomiseks.


Professor Rainer Katteli eksperthinnangu kohaselt on kasutegur suurem, kui avaliku sektori töökohad viia pealinnast välja kontsentreeritult, koondades need ühte piirkonda, sest siis suureneb majanduslik kasutegur, vähenevad kolimisega kaasnevad kulud ja üleminekuraskused ning vastastikkuse mõju efekt on suurem.

«Valitsus tegeleb selle probleemiga äärmiselt õigeaegselt, sest selleks on vältimatu vajadus. Ida-Virumaa raskus seisneb selles, et siinses inforuumis juba töötab üks riik, kes mängib vene Maailma reeglite kohaselt ja hoiab kogu aeg käes kaasmaalaste kaarti,» ütles Balti venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin.

«Riigi suuremat kohalolu kui sisejulgeolekulist väärtust ei saa alahinnata. Ei saa eitada, et Ida-Virumaa venekeelne elanikkond on erinevate tingimuste koosmõjus venemaa ideoloogia poolt keskmisest enam mõjutatav. Riigiasutuste kolimisest saadav efekt ei ilmne aasta või paariga, soovitud eesmärkide saavutamiseks on vajalik pikaajaline sihipärane ja stabiilse kvaliteediga tegevus ning selle alustamisega ei ole põhjust viivitada,» ütles justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama.

Riigiasutuste Ida-Virumaale viimise teemalisel ekspertide paneeldiskussioonil osalesid justiitsminister Urmas Reinsalu, Balti venemaa Uuringute Keskuse juht Vladimir Juškin, Tartu Ülikooli regionaalse planeerimise dotsent Garri Raagmaa, Eesti Välispoliitika Instituudi ekspert Karmo Tüür, Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ja justiitsministeeriumi Ida-Virumaal asuva vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama. Diskussiooni juhtis ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev.

Justiitsministeerium on viimase seitsme aastaga viinud Ida-Viru piirkonda ligi 400 ametikohta.

BNS

Kliki ka nendele artiklitele:

* Võidusamba jalamil mälestati kommunismi ja natsismi ohvreid
... ter Urmas Reinsalu.   23. augustil 1939. aastal sõlmisid natslik Saksamaa ja kommunistlik Nõukogude Liit Molotovi-Ribbentropi pakti, mis lõi aluse iseseisvate riikide annekteerimiseks ja ok ...
* Reinsalu jätkab nõukogude okupatsioonikahjude kokkuarvestamisega

... insalu sõnul tähendab vabadus riigina ka vastutust ja julgust mäletada minevikus juhtunut ja sellega tegeleda. «Eile täitus meil rahvana uut vabaduseaega 25 aastat. Sellele eelnenud kaks inimpõlve orju ...
* Viie riigi justiitsministrid tegid ühisavalduse: Nõukogude Liit ei suutnud inimhinge tappa

... aarsed režiimid argpükslikult toime panid. Urmas Reinsalu – Eesti Vabariigi justiitsminister Dzintars Rasnačs – Läti Vabariigi justiitsminister Juozas Bernatonis – Leedu Vabariigi justiitsmi ...