Ilmar Vananurm | Saagu Lääne-Petserimaa

0

30 hõbeseeklit Petserimaa eest

Ilmselt need jõud, kes rahva rahal omatahtsi  tegutsevad, teevad ära ka nn Seto valla. Väidetakse, et Setomaa on Eesti mastaabis jõukas ja isemajandamisel põhinev piirkond. 20–30 aastat tagasi häbenesid setoks olemist kõik need praegused tegelased, kes nüüd Setomaa programmist raha saavad ja nn ühtset Setomaad luua püüavad. Verinoored aga ei saa asjast aru.

Väidan juba aastaid, et see setotamine teenib üksnes poliitilisi (ja rahalisi) eesmärke. Olen alati pidanud Petserimaa asendamist Setomaaga reeturluseks ja pühaduseteotuseks. Meie juured on Petserimaas, mitte suhteliselt hilja tekkinud sõnaühendis Setomaa. Juurte hülgamine viib alati hävimisele.

Tuntud koduloolane Leo Reissar Mikitamäelt, kes 1996. aastal üllitas oma raamatu "Setumaa läbi aegade. Petserimaa", ei tahtnud ega saanud kuidagi Petserimaad ajaloost välja visata. Petserimaa on maateaduslik, kartograafiline ja sügavalt ajalooline toponüüm, mida häbenevad nüüdsel Eesti ajal üksnes Tartu rahulepingust loobujad. Eesti riigi sünniga sündis Petseri maakond ning ükskord peab see taastuma.


Valitsused, kes Petserimaad Setomaaga asendada  (ja sedagi vaid 1/3 ulatuses!) püüavad, edastavad kurikavala sõnumi: "Me pole ju Eestit reetnud. Petserimaad pole olnud ega tule enam. Vaadake ja tundke rõõmu –  te saite oma Setomaa! Mida te veel soovite?"

Kolme ja poole vallaga võib ju mingi Setomaa voolida, kuid et kontrolljoone tagusel Petserimaal on samapalju setosid-eestlasi-venelasi üldnimetusega Eesti vabariigi kodanikud – sellest möödakaemine võrdub omade reetmisega.

Patt pole see, kui 3,5 valda ühinevad. Kuid kui Ida-Petserimaad ühendab siiani kenasti Petseri rajoon, siis siinpoolne võiks aegade selgumiseni olla Lääne-Petserimaa. Mitte umbisikuline Setomaa, kus niinimetatud setod enamust ei moodusta. Mu vanemad olid eestikeelse hariduse saanud petserimaalased, seda olen minagi.

Ilmar Vananurm, kirjanik, petserimaalane
Õhtuleht


Kliki ka nendele artiklitele:

* Meeleavaldus okupatsioonide ja anneksioonide vastu
... des Gruusia ja Ukraina presidendile kinnitatakse solidaarsust nende riikidega ning loodetakse ka neilt toetust Eestile. Mälestusüritusel lehvivad Eesti ja Petserimaa lipu kõrval Gruusia, Ingerim ...
* Karistamatus on diktaator Putini ja tema režiimi jõu allikaks.

... õiguslike aluseta Moskva diktatuuri valduses hoitavast Ida-Preisimaast, jätkates seadusevastaselt venemaa koosseisu inkorporeeritud Eesti Ingeri- ning Petserimaaga ning lõpetades Georgia keskvalitsuse vastu ...
* Osvald Sasko AVALIK NÕUE!

... is tühistatud. Ometi jättis okupatsioonivägi siit 1994. aastal lahkudes oma valdusesse Narva jõe taguse ala (Eesti Ingerimaa) ja Petserimaa. Meie postsovetlikud poliitikud lausa hüsteeriliselt põlevad soovist l ...
* Kaheteistkümne kiri presidendile - 13. liituja on BHR

... t ebaseaduslikult enda valduses hoitavad osad Eesti Ingerimaast ja Petserimaast aga justkui venemaa riigi territoorium. Nimetatud Postimehe artiklis avaldati näiteks fotod kurikuulsa Saatse saapa juur ...