Eesti rahvuslik-riiklike huvide reetmisest huvitatuile avanesid uued võimalused

0

Venemaa valitsuse seadusandluse komisjon kiitis heaks välisministeeriumi esitatud seaduseelnõu Eesti-vene maismaa- ja merepiiri lepete kohta, mis määravad muuhulgas kindlaks piiri kulgemise ka Narva ja Soome lahes.
Nüüd tuleb eelnõu arutusele valitsuse istungil, kuid selle tähtaega ei ole veel nimetatud, teatas täna vene valitsuse infoportaal.

Eesti eelmine välisminister Urmas Paet ja venemaa välisminister Sergei Lavrov allkirjastasid Eesti-vene riigipiiri ning Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu Moskvas möödunud aasta 18. veebruaril.

Riigikogus läbis Eesti ja venemaa vahelise riigipiiri lepingute ratifitseerimise eelnõu esimese lugemise möödunud aasta aprilli keskel, selle edasisel menetlemisel jälgib Eesti venemaa-poolset ratifitseerimise käiku ja kiirust. Riigikogus tuleb ratifitseerimise eelnõu lõpphääletus alles siis, kui venemaa parlament on jõudnud sama kaugele.

Uus piirileping venemaaga on Eesti poole poolt ette valmistatud tingimuste kohaselt, millega loobutakse kehtiva, Tartu rahulepingu alusel venemaaga kokku lepitud aladest venemaa kasuks. Eesti on selle kohaselt loobunud oma aladest venemaa kasuks tasuta ning lepingut ette valmistanud Eesti ametnikud ei pidanud läbirääkimistel oluliseks isegi kaubelda venemaa käest õiglast tasu loobutavate alade eest. Eesti ei kaubelnud venemaalt ka muid hüvesid oma vastutuleku eest.
Eesti riik - ei valitsus ega parlamendis esindatud nelikblokk - REF, SOTS, KESK, IRL ei soovinud küsida referendumi vormis ka rahvalt arvamust või aktsepti territooriumite loobumise kohta.


Uut piirilepingut vastustavate oponentide arvates on tegemist Eestile äärmiselt kahjuliku ja alandava kokkuleppega, millega kiidetakse heaks ja puhutakse tuult vene imperialismi- ning anektsioonipoliitika purjedesse. Ka on oponentide arvates reedetud uue lepinguga nii ingerlaste kui setode huvid.

Postimees/BHR

Kliki ka nendele artiklitele:

* Rašistlik venemaa tänab ÜRO-d.
... on andnud oma nõusoleku venemaaga uue (ja mittevajaliku) piirilepingu sõlmimiseks, millega Eesti tasuta loobub Tartu rahulepinguga määratletust agressiivse venemaa kasuks, kiites selle sammuga omakorda heaks ...
* Mälksoo sõnades lähtuvalt on rahvuslike-riiklike huvide reetmine toimunud ja täielik.

... ie isad ja isaisad. Muude piirilepingutega nii pole ja seepärast Mälksoole jääb õigus nagu igale teisele inimesele - õigus oma arvamusele. On kummaline siinjuures see, et Mälksoo oma allolevas sõnavõ ...
* Teel Eesti piiri tekkimisele - 95 aastat rahuläbirääkimiste algusest venemaaga.

EESTI VALITUD TÄNANE TEE - ALISTUMINE Jah - täna oleme olukorras, kus Eesti-venemaa vahel veel kehtivat piirilepingut soovitakse muuta UUE lepinguga ja äärmiselt ebasoodsatel tingimustel.  ...
* Paet tahab Euroliidule kaebust esitada, et venemaa kingitust vastu ei võta

... lai laamat vastu võtta ning peamiselt venemaa huve järgiva uue piirilepingu (loe: kinkelepingu) allakirjutamine, soovib Euroliidule kaebuse esitada. Esitatava kaebuse sisu on selles, et venemaa ei ...