UUS PIIRILEPING - kas Eesti valitsejateni on tõesti jõudmas teadmine paradigma muutmise vajadusest?

1
+1

Pealkirjas toodud küsimusele JAATUSEGA vastamine on üks võimalusi.
Teiseks võimaluseks on mõistekogum "poliitiline mäng" e. tunnetatud vajadus rahva rahustamiseks.

President: piirilepingu puudumine Venemaaga ei ohusta Eesti turvalisust.

Toodud sõnad lükkavad ümber rahva suus reeturpoliitikuteks nimetatavate Mihkelsoni/Paedi ühe olulise argumendi, millega on nad põhjendanud venemaale kinkelepingu tegemise vajaduse.

Samas võib-olla on presidendi sõnad kantud nelja parlamendipartei (IRL, SOTS, KESK, REF) viimaste aastate suurtest ja kolisevatest poliit-ämbritest, tänu millele on ohtu sattunud kartelliparteide populaarsus, mis on ohuks eelseisvate Riigikogu valimiste valguses?


Need valimised ei pruugi kartellile olla edukad, sest hoolimata nende lootusest pole rahvas siiski unustanud viimaseid teerulle, millega tänase Riigikogu poliitikud rahva tahtest tuima näo ja naeru saatel on üle sõitnud.
Rahvas pole unustanud seega ka rumala kommunikatsiooni tõttu sündinud värd-seadusi, mida üha tuleb ja tuleb meie parlamendi töölaualt. Selle parlamendi töölaualt, kes on ammu loobunud olemast rahva tahte peegeldajad ning kes seepärast ka ammu enam ei vii ellu Põhiseaduse järgse kõrgeima võimu, kelleks on rahvas, tahet.

Olgu siin mõned otsused/seadused ära toodud: ESM (Euroopa stabiilsusmehhanism), nn "joodikuseadus", kooseluseadus ... . Need on teemad, mis hakkavad ilmselt toitma eelolevate valimiste kirgi, kuigi kartellipoliitikud teevad endast kõikoleneva, et nimetatud teemasid mitte puudutada ja valija pilk-kõrv mujale suunata.

Sellegipoolest on ilmselt poliitikud aru saanud, et Eesti inimestesse on pesa teinud hirm, et nimetatud kartelliparteide edasine valitsemine loob kindla aluse edaspidigi rahva tahtest ülesõitmiseks. Ja järgmiseks tõenäoliseks teemaks, millega rahvas "kuu peale saadetakse", võiks olla kartelliparteide poolt pikalt ette valmistatud kinkeleping venemaale, millega tühistatakse Vabadussõja tulemused, hüljatakse Vabadussõja ohvrid, taandutakse Eesti riikluse alustest, loobutakse (taas) kehtiva Põhiseaduse järgimisest ja lükatakse ajaloo arhiividesse Tartu rahuleping selliselt nagu venemaa on soovinud. Venemaa soov teatavasti lähtub sellest, et tegemist on mittekehtiva ajaloolise dokumendiga ning praegune Eesti riik pole õigusjärglane 1940. aastal annekteeritud Eesti Wabariigile vaid uus riik, mis iseseisvus venemaast NSVL'i kollapsi tõttu. Samal seisukohal on ka Keskerakond ja tõenäoliselt valitsuspartei sotsiaaldemokraatide näol, kellest äärmiselt suur osa on endised keskerakondlased või sotsidega ühinenud moskvameelse vene partei liikmed.

Kas president asus kartelliparteisid kaitsma?

Presidendi poliitilised juured on teatavasti meie kohalikus sotsiaaldemokraatlikus mullas.
See asjaolu aga ei pruugi tähendada, et ta ise on sotsiaaldemokraat. Seda ei saa ka eitada. Kuid nii tema enda poliitilise ajaloo kui oleviku tõttu võib ta olla suhteliselt neutraalne kõikide kartelliparteide suhtes ja loomulikult on ta hästi teadlik rahva meelsusest seoses uue ning tegelikkuses mittevajaliku piirilepingu järele venemaaga.
Tõenäoliselt saab temagi aru, et plaanitav kinkeleping on kaotanud oma aktuaalsuse, mis iganes vaatepunktist vaadatuna, ja selle sõlmimine praegust poliitilist olukorda arvestavalt oleks sisuliselt venemaa agressiivse poliitika märkimisväärne toetamine.

Teisalt on vaja halva mängu juures teha võimalikult hea nägu. Pean halva mängu all silmas muuhulgas seda, mis seondub kartelli poolt ette valmistatud piirilepinguga.
Sammud on ju tehtud, lubadused antud ning väidetavalt oodatakse vaid venemaa head tahet kingituse vastuvõtmiseks.

Mis iganes on selle põhjuseks, kuid venemaa kummalisel kombel pole üles näidanud oma väga lihtsalt realiseeritavat soovi kingituse vastuvõtmiseks.
siin saab öelda - meie rahva õnneks.

Nüüd on vaja leida kainelt mõtlevatel poliitikutel tee, kuidas viisakalt taanduda häbiväärsest mängust. Ilmselt on üheks selliseks võimaluseks varasemalt esitatud argumentidest loobumine. Üheks olulisemaks argumendiks "kinkelepingu" vajaduse tõendamiseks olid just väited, et selle puudumine ohustavat Eesti turvalisust.

Nüüd siis klaver põõsas - president isiklikult teatab, et ei ohusta selle puudumine miskit meie turvalisust.
Voila, sõbrad!

* ERR: Ilves: piirilepingu puudumine Venemaaga ei ohusta Eesti turvalisust

Muide - kartelliparteide nimistusse mittekuuluv konservatiivide erakond (EKRE) on otsustanud riigitüüri äärde pääsedes tagasi kutsuda Eesti allkirjad sellelt häbiväärselt lepingult ning see tervikuna prügikasti visata. Põhimõtteliselt, uskudes meedias avaldatut, on samadel seisukohtadel ka Vabaerakond, rohelised ning loomulikult ka iseseisvusparteilased.

Paul Puustusmaa

Kliki ka nendele artiklitele:

* HOIATUS - Eesti sotsialistidel uued kurjad plaanid!
... suhetes rahvas versus valitsus ja Riigikogu (nn joomarluse seadus, homokooselu seadus, Eesti riigi kinkeleping venemaale seoses uue piirilepinguga ...). Nüüd siis on kohalikd sotsialistid välja tulnud ...
* Kes ajalugu ei mäleta, elab tulevikuta ...

... saab ilmselt olema Eesti-vene kinkeleping, mis ametlikult küll piirilepingu nime kannab ning millega Eesti riik kingib venemaale (kes muide isegi meie riigi juriidilisi aluseid ei tunnista) midagi vastu ...
* Eesti välispoliitika juhtidel on põhjust häbitundmiseks
... täna Eesti riik, suheldes venemaaga? Naabriga kes tema olemasolu isegi ei tunnista? Ülaltoodud suurima apsaka kõrval on kaasnähtuseks loomulikult häbistav ja häbiväärne uue piirilepingu trangel, millele ...
* Eesti valitsus vabandas Hiina ees!

... seadustamine või ebavajalik ning rahvuslikke ning riiklikke huve mittearvestav uus piirileping. Samal ajal rahva poolt valitud valitsejad julgevad korduvalt kinnitada, et rahva arvamusega ei pea arvestama, ...