Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna avaldus: Eesti vajab rahvuslikku taassündi

0

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on veendunud, et Eesti kasvamine majanduslikult, lasterohkuselt ja vaimselt on võimalik, kui rahvas koondub ühise ja selge tegevusplaani taha. Me ei vaja lõputut püksirihma pingutamist ega ülejõukäivat kõrge eani rügamist. „Kestlikust kahanemisest“on väljapääs.

Konservatiivne Rahvaerakond kutsub eesti rahvast üles koonduma traditsioonilistest väärtustest ja varasemate põlvkondade kogemusest-tarkusest välja kasvanud lahenduste ja visiooni ümber, et teostada tänaste ja tulevaste põlvkondade igatsus jõukast, turvalisest ja vaimurikkast rahvuskodust.

Rahvusliku heaolu tagab ettevõtluskeskkond, milles bürokraatia ja ametnike võim on praegusegavõrreldes oluliselt väiksem; kus lisaks tööjõule ja tarbimisele maksustatakse ka kapitali;kus säästlik mõtlemine tagab meie loodusvarade kõrge väärindamise kogu tootmistsükli ulatuses kohapeal;kus energiapoliitika tagab nii meie inimeste heaolu kui kogu majanduse tugeva konkurentsivõime globaalses rebimises;kus maamajandus tagab eduka ja perspektiivika regionaalse arengu.

Konservatiivne Rahvaerakond esitas valimistel just sellise platvormi. Saime sellele rahvalt olulise toetuse. Jätkame oma majandusplatvormi tutvustamist kindlas veendumuses, et järgmistel valimistel annab rahvas sellele tugevaima mandaadi konkureerivate visioonide hulgas.


Olles veendunud oma plaani tugevuses, ei saa kongress nõustuda äsja alustanud valitsuse tegevuskavaga. See on risti vastupidine riigi ja rahva huvidega, eelnevalt lubatuga ning meie poolt pakutuga. Puudub suur siht, kuhjunud probleeme ei käsitleta tervikuna. Tarbimismaksud kasvavad, tööjõumaksud püsivad kõrgel ning kapitalimaksud on jätkuvalt välistatud. Regionaalsele arengule panustamise asemel soovitakse lõpplahendust omavalitsuste kaotamise näol nende põhiseaduslikus mõttes. Väljarände ja madala iibe juurpõhjustega ei soovita tegeleda, asemele pakutakse kalleid kosmeetilisi lahendusi.

Eesti majandusel on suur arengupotentsiaal, kui me rakendameselleks oma kõige väärtuslikumat kapitali – inimkapitali. See nõuab tööjõuturul praktilist väärtust omava hariduse pakkumist. See nõuab moraalset taassündi, mis tagab traditsiooniliste perede tugevuse ja populaarsuse ja nõnda piisava sündivuse. See nõuab rahvuslikku enesekindlust ja eneseusku oma huvide defineerimisel ning kaitsmisel maailmas. See nõuab lahti ütlemist kulunud ja mitte toimivatest mõttestampidest.

Ainus erakond Eesti poliitilisel maastikul ning Riigikogus, kes kõike seda pakub, on Konservatiivne Rahvaerakond. Kutsume kõiki hea tahtega ja tõe- ja õiglusjanus inimesi liituma meie erakonnaga, et ühise plaani ja ühise jõupingutusega pöörata Eesti otsemaid rahvusliku taastamise ja kasvu teele.

Eesti eest!

Kliki ka nendele artiklitele:

* Kõik Kreeka heaks ja Kreeka nimel.
... uula vastikuid vigisevaid marginaale Vabaerakonnast või hoidku jumal - lausfašistlikust äärmusparempoolsest ekstremistide kasvulavast, Konservatiivsest erakonnast... ... ja teerull aina sõidab ja sõi ...
* 2015. a. parlamendivalimistel võitis sotsialism, kuid rahuloluks pole põhjust.

... luse ja kodanikukeskse Eesti eest ... a konservatiivse maailmavaatega, ütles BHR'ile konservatiivse ...
* Nii harjutab riik kodanikke mõtetega Tartu rahu hülgamisvajadusest

... Konservatiivne erakond - võitlus normaalsuse, eestluse ja kodanikukeskse Eesti eest ... kodanikuriigile omaseks. Rida elemente  ...