EKRE taotleb Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimise seadusele preambuli lisamist

1
+1

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon (EKRE) esitas ettepaneku lisada preambul Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadusele.

Rahvaerakonna muudatusettepaneku kohaselt tuleks seadusele lisada preambul järgmises sõnastuses:

"Lähtudes 1918. aasta 24. veebruaril välja kuulutatud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest, nii nagu see on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 20. augusti otsusest “Eesti riiklikust iseseisvusest” ja Riigikogu 1992. aasta 7. oktoobri deklaratsioonist «Põhiseadusliku riigivõimu taastamisest» ning silmas pidades, et käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 122 osaliselt 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratud riigipiiri joont, ei mõjuta ülejäänud lepingut ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist."

Rahvaerakonna fraktsiooni teatel on preambuli lisamine vajalik Eesti Vabariigi järjepidevuse kinnitamiseks. Preambul aitab erakonna arvates ära hoida erinevaid tõlgendusi Tartu rahulepingu kehtivuse kohta ning näitab Venemaa valmisolekut kinnitada Tartu rahulepingu artiklit II, kus on sõnastatud järgmine Venemaa-poolne Eesti iseseisvuse tunnustus.


EKRE aseesimees Henn Põlluaas kinnitab, et erakond ei ole taganenud seisukohast, et Eesti-Vene piirilepingu sõlmimiseks puudub igasugune vajadus ja vähimadki poliitilised, majanduslikud või muud põhjendused.

"Tartu rahule viitava preambuli lisamist taotleme selleks, et võimaliku piirilepingu ratifitseerimise puhul ära hoida meie enesemääramisõiguse, riikliku iseseisvuse ja õigusjärgsuse printsiibi jäädav kahjustamine," selgitab Põlluaas.

Piirilepingu sõlmimine ilma viiteta Tartu rahulepingule toob Põlluaasa sõnul kaasa meie riikluse alustala, Tartu rahulepingu kehtivuse ja Eesti Vabariigi juriidilise järjepidevuse katkemise.

RahvusRinghääling

Kliki ka nendele artiklitele:

* Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmete avaldus Eesti idaalade loovutamise osas
... mingisugust piirilepet. Kui ülalmainitud alad on Eesti Vabariigist sõjaliselt tugevama riigi – Venemaa – valduses, siis ei lõpeta see veel nende de iure kuulumist Eesti Vabariigile. Seega puudub väh ...
* Eesti õigusest nõuda venemaalt okupatsioonikahjusid.

... piirilepingu. I lugemine on Riigikogus läbitud. Teatavasti selle piirilepinguga loobub Eesti venemaa vastu igasugustest nõuetest seoses okupeeritud aladega ning ka nõudest, et venemaa kinnit ...
* Keskerakond ei tunnusta Eesti Vabariigi õigusjärglust

... st. Tulenevalt eeltoodust on tõepoolest mõistetav, miks toetab Keskerakond uue piirilepingu sõlmimist, sest keskerakondliku ideoloogia kohaselt pole Tartu rahulepingul enamat tähendust kui ajaloolisel dokum ...