Väliseestlaste organisatsioon ÜEKN toetab okupatsioonikahjude hüvitamise nõudmist

1
+1

Väliseestlaste organisatsioon Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) läkitas pöördumise, milles avaldab toetust Balti riikide ühisalgatusele nõuda Vene Föderatsioonilt okupatsioonikahjude korvamist.

"ÜEKN leiab, et nõudmine on õigustatud. Vene Föderatsioon on ennast pidanud Balti riike okupeerinud Nõukogude Liidu juriidiliseks järeltulijaks. Samuti võimaldab Balti riikide õigusliku järjepidevuse katkestamatus sellist nõuet esitada," kirjutas ÜEKNi esimees Laas Leivat justiitsministeeriumi edastatud teates.

"Tajume, et sellise kahjunõudega kaasneb tõsiseid poliitlisi takistusi, eelkõige Vene Föderatsiooni kategooriline eitamine, et okupatsioon toimus koos tagajärjedega. Nõukogude Liidu propaganda juhtis viiskümend aastat nii avalikkuse kui ajaloolaste tähelepanu kõrvale tegelikkusest. Nõukogude Liit ei okupeerinud Balti riike 1940. aastal mitte sõjategevuse tulemusena, vaid jõuga ähvardades."

ÜEKN leiab, et kui Balti riigid nõuavad kahjutasu, aitab see rahvusvaheliselt taas kummutada müüte sotsialistlikust riigipöördest ja Nõukogude Liiduga ühinemise vabatahtlikkusest. Organisatsiooni hinnangul on viimastel aastatel intensiivsemaks muutunud Vene propaganda eesmärk muuta eestlaste rahvuslik mälu olematuks. "Eestlaste võimalik ükskõikne ja tüdinud suhtumine olnusse annab propagandistidele lisajulgustust levitada ajaloovõltsinguid," leiab ÜEKN.


Võõrsil elavate eestlaste kaheteistkümne asukohamaa keskorganisatsioone esindav ÜEKN on veendunud, et kui teadvustada kõikjal Nõukogude Liidu totalitaarse okupatsioonirežiimi põhjustatud kaotusi, aitab see nõrgestada Venemaa infosõja mõju. "ÜEKN on alati valmis aitama selgitustööga välismaal, võideldes ükskõiksuse ja unustusega. Veel kord, toetame seda initsiatiivi."

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu esindab selliseid asukohamaade keskorganisatsioone: Inglismaa Eestlaste Ühing, Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liit, Läti Eesti Selts, Leedu Eesti Selts, Ukraina Eesti Selts, Tšehhi Eesti Klubi ja Soome Eestlaste Ühing.

Kliki ka nendele artiklitele:

* Eesti õigusest nõuda venemaalt okupatsioonikahjusid.
... ui Eesti need ära annab tasu eest või tasuta. Vallutatud alade, ebaseaduslikult okupeeritud, annekteeritud varade kui sisuliselt varastatud varade tagasinõudmine on au ja väärikuse küsimus. Venem ...
* Igor Gräzin | Leping, mis kaotab piiri

... ul küll liiga naiivselt või rumalalt käituda. Eesti okupeerimine NSV Liidu poolt, mille valmistas ette niinimetatud Piibu doktriin (kui sõda pole kuulutatud, siis seda ka pole), on hübriidsõja selge näi ...
* Mida näitab uue piirileppe ratifitseerimine?

... nas Petrov. Küsimusele, kuidas mõjub piirileppe ratifitseerimisele nõukogude okupatsiooni tekitatud kahjude hüvitamise Balti memorandumi allkirjastamine justiitsminister Urmas Reinsalu poolt, va ...