Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest lugu pidajad pidasid meeles Vabadussõjas võidelnuid!

1
+1

Tänast, vasakpoolsuses irdunud, Eestit juhtivate poliitikute seas valitsuses ja riigikogus on väga vähe alles neid, kellel oleks õigust üldse midagi kosta Vabadussõja ja meie riigi õigusliku järjepidevuse kohta. Seda seepärast, et kõik need, kes on asunud toetama uut ja mittevajalikku Eesti-vene piirilepingut, toetavad ühtlasi Vabadussõja tulemuste nullimist ja Eesti Põhiseaduse varjatud muutmist. Sisuliselt reedavad need poliitikud nii meie riigi pühamad ideaalid kui kiidavad heaks ka stalinliku vene imperialismipoliitika reaalsed tulemused ja vallutused. Sellistel Eesti juhtidel (isegi kui nad rahva rumaluse tõttu on võimule pääsenud) pole õigust enam rääkida silmakirjalikku valejuttu asjadest, mida nad ju ei toeta ega usu.

Ometigi on sõnaõigus meie rahval ning kõikidel neil, kes peavad endiselt lugu Vabadussõja tulemustest ning hindavad Eesti riiklikust väärikust, suveräänsust ja peremehetunnet, mis omakorda on seotud iga eestlase isikliku väärikusega.

Need tublid inimesed tähistasid täna 03. jaanuaril 1920 aastal alanud vaherahu aastapäeva. Sõda venemaaga oli peatunud ja meie austust väärivad poliitikud saavutasid mõne aja pärast selle sõja teise suure võidu - Tartu rahulepingu.

Täna peetsi seda päeva ka meeles Paides ja Türil, kus asetati lilled ja küünlad vabadussõjas võidelnute autahvli ja mälestussamba juurde. Tseremooniatest võtsid osa kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, maavanem Alo Aasma, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja Paide linnapea Siret Pihelgas.

Vabadussõjas osales Eesti poolel lisaks liitlasvägede sõduritele ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat, kellest hukkus kokku 5540 sõdurit.

Selle vereohvri pärast tasub veel loota, et õiglus on meie poolele, Vabadussõjas langenute ning nende järglaste poolel ja seepärast ei tohi õnnestuda paeda-mihkelsoni kapitulantlik pakt, millega IRL ja Reformierakond tahavad tasuta ära anda 5,2% Eesti riigi territooriumist, saamata vast midagi, sets sellel teemal vallutajatega isegi läbirääkimistesse ei astutud.

BHR/Postimees

Kliki ka nendele artiklitele:

* Meie riigi maismaapiir on juba ammu kindlaks määratud ning piiri muutmiseks tuleks kõigepealt muuta põhiseadust
... tud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega.“ Meie avalikkus ja erakonnad tõlgendavad seda paragrahvi diametraalselt erinevalt. Ühed ütlevad, et Tartu ...
* Eesti piir ja Euroliidu soovunelm

... ääkida veel provintsi riiklikust iseseisvusest ja järjepidevusest, millest lähtub omakorda Tartu rahulepingu järgne piir. See on aga potentsiaalne konfliktikolle Euroliitu nafta ja gaasiga toitva putinli ...
* Helir-Valdor Seeder: okupatsioonikahjude kompenseerimise nõudest loobumine oleks suur viga

... iigikogu otsusest tulenevalt kahjutasunõuetega tegelemist, sealhulgas Tartu Ülikooli varade ja presidendi ametiraha tagasinõudmist Venemaalt. Nendest tegevustest loobumiseks ei ole riigikogu valitsusele ...