Eesti Sõjamuuseum kogub materjali Eesti Vabariigi sõjandusajaloo kohta

0

Eesti Sõjamuuseum koostab uut püsiekspositsiooni „Oma vägi“, mis käsitleb iseseisva Eesti riigikaitse ajalugu 1918-1940 ja alates 1991. aastast. Sellega seoses täiendab muuseum oma kogusid.

Eesti Sõjamuuseum kutsub üles annetama iseseisva Eesti sõjaajalooga seotud esemeid, fotosid, mälestusi, märkmeid, dokumente ja muud sellist. Oodatud on materjalid nii kaitseväe ja Kaitseliidu taassünni ajast (alates 1991. aastas)t kui ka kaugemast minevikust (1918-1940). Samuti kogume esemeid ja dokumente kaitseväelaste saatuse kohta pärast 1940. aastat.

Sõjamuuseumi huvitavad kaitseväeteenistuse juurde kuuluvad esemed nagu ohvitseride, allohvitseride ja ajateenijate varustustus, vormid, vormielemendid, meened, aga ka kodanikukaitset ning kaitseväe ja Kaitseliidu igapäevaelu ja olmet puudutavad esemed. Kogume väljaõpet puudutavaid konspekte, õppematerjale, samuti õppuste käske, lahinguplaane, kaarte ja skeeme nii sõjaeelsest ajast kui 1990. aastatest. Otsime ka päevikuid, märkmeid ja mälestusi ning viime läbi intervjuusid. Suurt puudust tunneb sõjamuuseum 1990. aastate kaitseväe taassünni-aegsest foto- ja filmimaterjalist.

Juhul, kui te ei soovi oma esemeid, fotosid ja teisi materjale muuseumile annetada, palume siiski võimalust need näitusele laenutada või luba valmistada koopiad.

 


Palume ühendust võtta Eesti Sõjamuuseumi peavarahoidja Marika Reintamiga.

Annetajaid täname sõjamuuseumi meenega!

Kontakt ja info kogumisaktsiooni kohta:

Marika Reintam, peavarahoidja (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tel: +372 621 7419

Kaarel Piirimäe, ekspositsiooni koostaja (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kliki ka nendele artiklitele:

* Sõjakool mälestas detsembrimässus langenud kadette
... e järel külastavad sõjakooli kadetid Tondi sõjakooli muuseumi ja Eesti Sõjamuuseumi. Seejärel asetavad sõjakooli pärjatoimkonnad langenud kadettide haudadele mälestuspärjad Tallinna Rahumäe kalmistule, Jõge ...
* Pätsi mälestusmärgi algatajad tutvustasid oma plaane

... lasti äratuntav," selgitas Eesti Sõjamuuseumi projektijuht Trivimi Velliste. Kuberneri aia korrastamiseks on riigikogu juhatus moodustanud komisjoni. Mälestusmärgi jaoks on Pätsi muu ...
* Ilmus raamat kalevlaste tegevusest Vabadussõjas

Käesoleval sügisel ilmus kapten Agu Karelsohni koostatud ja Eesti Sõjamuuseumi poolt rahastatud raamat Kalevi jalaväepataljoni eelkäija Kalevlaste maleva tegevusest Vabadussõjas. Raamat põhineb Kal ...