KAITSEVÄGI: Staabi- ja sidepataljoni ülem tunnustas Raua tänava lahingus võidelnuid

0

Staabi- ja sidepataljoni ülem tunnustas 1940. aasta Raua tänava lahingus osalenud  Eduard Kuuskorit ja  Eduard Meemanni pataljoni kõrgeima autasuga - staabi- ja sidepataljoni rinnamärgiga.

„Kui üldse keegi väärib pataljoni rinnamärki kandma, siis just need, kes 1940. aastal Raua tänaval punastele vastu hakkasid,“ ütles staabi- ja sidepataljoni ülem major René Innos. „Et staabi- ja sidepataljon on toonase sidepataljoni ajaloolise järjepidevuse kandja,  on meie kohus oma kangelasi meeles pidada ja neid praegustele kaitseväelastele eeskujuks tuua.“

1940. aasta Raua tänava lahingus osalenud  ja praegu Keilas elavale 98- aastasele Eduard Kuuskorile andsid staabi- ja sidepataljoni rinnamärgi üle pataljoni kaplan nooremleitnant Peeter Paenurm ja pataljoniveebel vanemveebel Siim Tambaum. Teine lahingus osalenud sideväelane, Valgas elav 96-aastane Eduard Meemann, sai pataljoni teenetemärgi kätte eelmise aasta 29. detsembril.

1940. aasta 21. juunil teenisid Kuuskor ja Meemann sidepataljonis ning olid ühed neist, kes Tallinna 21. koolis relvastatud riigipöörajatele vastu hakkasid. Hiljem sai tulevahetus, milles langes kaks Eesti kaitseväelast, tuntuks kui Raua tänava lahing. Sidepataljoni ja riigipöörajate vahel peetud tulevahetus oli ainuke Eesti kaitseväe väeosa peetud lahing Teises maailmasõjas.

Eesti Kaitsevägi

Kliki ka nendele artiklitele:

* Keskerakond ei tunnusta Eesti Vabariigi õigusjärglust
Keskerakonna esimees Edgar Savisaar oma sõnavõtus Keskerakonna kongressil 29.11.2015. a. otsesõnu rõhutas, et Eesti on II vabariik. I vabariik eksisteeris tema sõnul kuni 1940. Savisaar ütles  ...
* Sidepataljon tähistas marsiga 1940. aastal peetud lahingut

Staabi- ja sidepataljon tähistas oma 93. aastapäeva marsiga Raua tänava lahingupaika Tallinna 21. kooli juures, kus Teise maailmasõja hakul langes riigipöörajate käe läbi kaks kaitseväelast. Pataljon ...
* Aeg ei oota!

...  käepikenduse Andrei Ždanovi pantvangistuses. Zdanovil oli siin 100 000 punaarmeelast! Raua tänava koolimaja juures puhkes meie sidepataljoni spontaanne relvastatud vastuhakk. Kui see oleks laienenud ...