Eestit osaliselt okupeeriva naaberriigi juhtkond on valmis okupeeritud alad kingitusena endale saama.

1
+1

Moskva on valmis naasma Eesti-vene piirileppe ratifitseerimise küsimuse juurde, kui kahepoolsed suhted on konstruktiivsed, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov.

Konstruktiivsus vene poliitretoorikas tähendab konkreetsel juhul seda, et venemaa on valmis vastu võtma Eesti kartelliparteide (KESK, SOTS., IRL, REF) põhiseadusevastast kingitust ja omandama tasuta 5,2% Eesti riigile ja rahvale kuuluvast territooriumist.

Varasem kingituse vastuvõtmine oli takistatud seetõttu, et mõnede Eesti poliitikute sõnavõtud solvasid okupandi eneseväärikus.

"Kui leping oli vene riigiduuma väliskomisjonis ja küsimust käsitleti, kostis Tallinnast protsessi jätkamiseks täiesti kohatu retoorika, mis kutsus meie avalikkuses esile pahameele," ütles Lavrov teisipäeval Moskvas pressikonverentsil. Kuid tema sõnul on Venemaa valmis naasma ratifitseerimise protsessi juurde.


"Meie duumasaadikud on sellest mitu korda rääkinud. Nad tunnetavad valijate meelsust, nemad otsustavad," lisas minister.

"Me toetame seda protsessi, kuid tingimustes, kus suhted liiguvad konstruktiivses võtmes, mitte pingete pideva kruvimise õhkkonnas," vahendas RahvusRinghääling Lavrovi sõnu.

Kliki ka nendele artiklitele:

* Tartu Rahu Selts hoiatab siseministrit: Eesti-vene piirilepingu sõlmimine toob kohtuasja
Tartu Rahu Põlistamise Selts teatab pöördumises siseminister Andres Anveltile, et kui Eesti-vene piirileping Eesti nõusolekul ratifitseeritakse, on see nende hinnangul riigireetmine ning Tartu Rahu P ...
* Lühidalt - 03.01.2017 (täiendatav)

...  piirilepingu, s.t. riigi seadusliku territooriumi loovutamise pressinguga 1920. aasta Tartu rahule ...
* Osvald Sasko AVALIK NÕUE!

... tiseeritud… Kui Eesti Vabariigi praegune postsovetlik valitsus „mõlemale poolele vastuvõetava” piirilepingu, s.t. riigi seadusliku territooriumi loovutamise pressinguga 1920. aasta Tartu rahule ...
* Rumal otsus - väliskomisjoni esimeheks sai Marko Mihkelson

... uut piirilepingut venemaaga, e. Tartu rahulepingu muutmise kaudu Põhiseadust muutvat uut ja mittevajalikku piirilepingut venemaaga, millega sisuliselt kingitakse meid tänini osaliselt okupeerivale idanaabrile ne ...