Operatsioon «Murdlaine» kui Nõukogude Liidu logistika tippteos

0

1949. aasta märtsikuus viidi Eestist, Lätist ja Leedust Siberisse asumisele 95 000 inimest, neist 22 000 Eestist. Küüditamisotsus tuli Nõukogude Liidu tippjuhtkonnalt ning kandis nime «Operatsioon Priboi» ehk «Murdlaine».

Inimõiguste instituudi teatel hakati nimekirju neist, kelle lojaalsuses võimule kaheldi («rahvavaenlased» või «natsionalistid» või kes olid maaomanikud ehk «kulakud»), koostama juba aastaid varem. Eestis vastutasid operatsiooni läbiviimise eest peamiselt julgeolekuministeerium ja siseministeerium.

Mõned päevad enne 25. märtsi kutsuti kokku rahvakaitsepataljonid, mujalt Nõukogude Liidust toodi juurde lisavägesid. Kogu operatsiooni hoiti ka nende eest saladuses – siiatoodutele öeldi, et abi on vaja bandiitide või metsavendadega võitlemiseks, levitati infot suurest kevadisest sõjaväeõppusest. Küüditamise operatiivgrupid koosnesid keskmiselt ühest-kahest operatiivtöötajast, kahest-kolmest sõdurist ning kahest-kolmest rahvakaitsepataljoni võitlejast ja aktivistist.

Kokku oli ligi 23 000 operatsioonis kaasalööjat, valmis oli üle 3000 veoauto, 19 rongi kokku rohkem kui tuhande vaguniga, saartelt toodi inimesi laevadega, mida valvasid sõjatraalerid. Küüditamisele määratud inimeste nimekirjas oli ligi 9000 perekonda ehk üle 32 000 inimese. Ja need on ainult Eesti kohta käivad arvud.


Lätis ja Leedus viidi samaaegselt läbi samasugune deporteerimine – kolme Balti riigi peale korraldas sidetegevust üle 2000 inimese. Tänaseks päevaks on Baltikumi peale kokku loetud rohkem kui 76 000 inimest, kes aitasid küüditamist läbi viia.

«Murdlaine» oli logistiline mammutprojekt, mis viidi läbi nõukogudelikule asjaajamisele ebaomase täpsusega. Siiski ei olnud dokumentatsioon piisavalt täpne selleks, et me täna saaksime nimeliselt üles lugeda kõik need, kes saadeti külmale maale.

Allikas: Postimees

Kliki ka nendele artiklitele:

* Küüditatute mälestuseks toimub tseremoonia ja süüdatakse küünlad
Reedel, 25. märtsil möödub 67 aastat 1949. aasta märtsiküüditamisest. Küüditamise aastapäeval kell 12 algab mälestustseremoonia Pärnu Leinapargis ja kell 18 süüdatakse küünlad Rüütli platsil.  ...
* Alo Lõhmus: kaks miljonit eestlast, aga mitte iga hinnaga

... a Narva-taguse annekteerimisega Vene Föderatsiooni koosseisu. Eestlased kaotasid Teise maailmasõja, mahalaskmiste, küüditamiste ja Läände põgenemise tõttu üle 170 000 inimese ehk 17,5% oma üldarvu ...
* Läti valitsuskomisjon hakkab uurima KGB poolt põhjustatud kahjusid

... Muuseumis tuleb märtsiküüditamise mälestuspäev Tartus KGB kongide muuseumis (Riia 15b) esineb ajaloolane Meelis Saueauk neljapäeval ettekandega «Küüditamisoperatsioon « ... * KGB tume vari Savisaare ...