Paavst nimetas kolm XX sajandi genotsiidi ja kolm süüdlast

0

Paavst Franciscus oma kõnes märkis, et XX sajandi esimese genotsiidi pani toime Osmanite impeerium 1915. a.

Kirikupea mõistis nimetatud kuriteo karmilt hukka, märkides muuhulgas, et teised genotsiidid pani toime natsionaalsotsialistlik Saksamaa holokausti läbi ning kolmas ebainimlik õudustegu viidi ellu venemaal stalinliku režiimi ajal.

Siinjuures on oluline, et XX sajandi kolme kõige räigema inimsusevastase teo elluviijatest on kaks lakanud olemast (Osmanite impeerium ja natsionaalsotsialistlik Saksamaa) ilma õigusjärgluseta e. nende tegude eest vastutust kandva riigita, kuid kolmas kurjategija eksisteerib tänaselgi päeval ja viib jätkuvalt ellu oma kuritegelikku poliitikat.

Osmanite impeerium (eksisteeris 1299 - 1923), kes viis oma riigi territooriumil ellu armeenlaste genotsiidi (1915 - 1917), hävitati ja lakkas seega olemast kemalistlikus revolutsioonis (nimetatakse ka iseseisvussõjaks), kus Türgi Rahvuslik Liikumine Kemal Atatürgi juhtimisel hävitas Otomanide impeeriumi ja kuulutas välja täiesti uue riigi - Türgi Vabariigi (1923 - ...). Osmanite impeeriumi varemetelt tõusnud Türgi Vabariik on armeenlaste tapmise hukka mõistnud nagu igasuguse sõjakuriteo. Samas on tänase Türgi Vabariigi ametlik positsioon selles, et vabariiki ei saa süüdistada armeenlaste genotsiidis. See seisukoht on rahvusvahelise õiguse lähtepunktist õige.

Paavsti nimetatud XX sajandi teise genotsiidi viis ellu natsionaalsotsialistlik Saksamaa. Ka see sotsialistlik - nn Kolmas Riik (1933 - 1945), mille olulisemaks riigipühaks oli muide 1. mai kui "Rahvusvaheline töörahva püha", on lakanud eksisteerimast ilma õigusjärgluseta e. rahvusvahelise õiguse tähenduses on natsionaalsotsialistlik Saksamaa "surnud". Tema süü oli holokaust.
Holokausti on hukka mõistnud kõik Euroopa riigid, sealhulgas tänane Saksa Liitvabariik ja ka Eesti Vabariik.

Kolmanda XX sajandi õudusteo on toime pannud venemaa. Venemaa on ka ainuke genotsiidi ellu viinud riik tänapäeval, milline rahvusvahelise õiguse kohaselt eksisteerib läbi õigusjärgluse. Kui Osmanite impeerium lakkas olemast õigusjärgluseta nagu ka Sakasamaa territooriumil osaliselt asunud Kolmas Riik, siis 1917. aastal alguse saanud sotsialistlik venemaa on eksisteeriv läbi otsese õigusjärgluse. Õigusjärglus omakorda tähendab, et tänane venemaa vastutab oma õiguseellase poolt toime pandud tegude eest otseselt.

Jääb vaid lisada, et venemaa ei ole sõnaselgelt enda poolt toime pandud kuritegusid omaks võtnud, hukka mõistnud ega ole hüvitanud kannatanutele tekitatud kahju. Kuritegelik venemaa ei nõustu sellel teemal isegi rääkima.

Venemaa pole ka rahvusvaheliste kohtute poolt süüdi mõistetud (tänu tema panusele II Maailmasõjas), milline asjaolu on osutunud karmiks ning pikaajalise toimega poliitiliseks veaks. Seda seetõttu, et just tänu venemaa tegude hukka mittemõistmisele on paljudest poliitilistest sündmustest moonutatud kujul saanud vene riigiideoloogia oluline osa, mis omakorda on teinud võimalikuks jätkuvalt sellel riigil rikkuda kehtivat rahvusvahelist õigust ning muid inimõigusi, sealhulgas teistimõtlejate represseerimist ja naaberriikide territooriumite hõivamist ning enda külge ebaseaduslik liitmine.

Venemaa kuriteod jätkuvad, kuni rahvusvaheline üldsus siin jõulist piiri ette ei tõmba.

Paul Puustusmaa