Venemaa käitumine tingis USA sõjalise- ja luurealase eelarve olulise suurendamise.

0

Venemaa ettearvamatu ja sõjakalt vaenulik naabruspoliitika on USA põhjalikult ära ehmatanud. Jooksval nädalal võttis USA kongressi esindajatekoda vastu kaks olulist akti, millega suurendati finantsvõimekust riigi sõjalisele kaitsele ning välisluure tegevusele. Üheselt ja selgelt suurendati sõjaväe ning luure eelarvet seoses venemaa aktiviseerunud vaenuliku tegevusega. Mõlemas dokumendis viidatakse vajadusele viia igasugune militaarne ja tehniline koostöö venemaaga miinimumini.

Peale nõukogude režiimi kokkukukkumist möödunud sajandi lõpus tormas kogu läänemaailm venemaale appi, et see riik saaks end üles töötatud. Venemaad tajuti läänemaailma loomuliku osana, keda oli vaja abistada majanduslike ja sotsiaalsete suhete ülesehitamisel. Ka NATO vaatles venemaad kui partnerit.

Putini režiimi ajal hakkasid venemaa ja lääneriikide suhted üha halvenema. Tõsine tagasilöök lääneriikide ja venemaa vahelistele suhetele andis end tunda peale venemaa salakavalat kallaletungi Itškeeriale (nn Teine Tšetšeenia sõda), kes oli de fakto iseseisev riik, kuid kelle iseseisvumisega ning tšetšeeni rahva sooviga venemaa ei arvestanud.

Alates Georgia vastasest agressioonist 2008. aastal kukkusid venemaa ja lääneriikides uhted vabalangusse. Peale venemaa kallaletungi Ukrainale 2014. a. on need suhted muutunud täiesti antagonistlikeks. Kõik lääneriikide püüdlused suhete paranemiseks venemaaga on põrganud vastu Moskva režiimi salakavalusi ning kinni haaratud rašistliku režiimi poliitiliste lõksude poolt.

Tänane seis lääneriikide ja venemaa vahel on sõjaeelse seisundi lõhnaga.

Venemaa loomupärasest kurjusest ja naabrusvaenulikkusest on võimalik lahti saada ainult ühel moel - selle riigi tükeldamine väiksemateks, üksteisega konkureerivateks riigikesteks. Parim on tulemus siis, kui need uued tekkivad riigid on erinevate riigiformatsioonidega (monarhiad, vabariigid, sotsialistlikud, kapitalistlikud, diktaatorlikud jne)

BHR

Kliki ka nendele artiklitele:

* Venemaa paigutas oma raketisüsteemid Jaapani territooriumile
Agressiivne ja sõjakas venemaa kasutas võimalust ja paigutas oma relvasüsteemid ajutiselt Jaapanilt okupeeritud territooriumile. See aktsioon ei saanud loomulikult meeldida Jaapanile, mistõttu on keisririik
* Mihhail Lotman: ajame Eesti asja. Koos Ühtse Venemaaga (?)

... Lõpmatuseni agressiivne venemaa saatis parlamenti järjekordse "kättemaksuseaduse" ... ki ütles intervjuus väljaandele Sobe ...
* Venelased rikkusid taas venemaa-Eesti vahelist õhupiir

Eestit osaliselt oma ebaseaduslikus valduses hoidev agressiivne venemaa rikub pidevalt kahe riigi vahelist ajutist kontrolljoont. Sellega rõhutab venemaaa, et ta ei hooli rahvusvahelistest reeglitest ...