Ban Ki-mooni osalemine Moskva paraadil õõnestab ÜRO alusei

0

ÜRO peasekretäri võimalik otsus osaleda 9. mail Moskvas Punaarmee võidu tähistamisel õõnestab maailma rahu- ja koostööorganisatsiooni missiooni ja aluspõhimõtteid hetkel, mil need on niigi organisatsiooni tegutsemisaja kõige suurema surve alla langenud.

ÜRO peasekretäri võimalik otsus osaleda 9. mail Moskvas Punaarmee võidu tähistamisel õõnestab maailma rahu- ja koostööorganisatsiooni missiooni ja aluspõhimõtteid hetkel, mil need on niigi organisatsiooni tegutsemisaja kõige suurema surve alla langenud.Päeval, mida kogu Lääne-Euroopa tähistab ühtse ja ühise Euroopa lähtepunktina, on Venemaa jaoks hoopis teine tähendus. Kreml kasutab 9. mai paraadi eelkõige revanšistliku poliitika  ning  vaenuliku propaganda õigustamiseks. ÜRO peasekretäri seal viibimine annab sümboolse õnnistuse poliitikale, mis on vastuolus ÜRO olemusega.

Tuletan meelde - ÜRO  asutati selleks, et tagada agressioonide ärahoidmine maailmas, kohustades kõiki liikmesriike järgima samu reegleid, lahendades konfliktid rahumeelselt  ning omavahelises võrdses koostöös. Täna on ilmselge, et president Putin, kes möödunud aastal avalikult õigustas Molotov-Ribbentropi pakti ja alles hiljuti rehabiliteeris avalikult lisaks Leninile ka diktaator Stalini, kasutab 9. mai pidustusi ära Ukraina-vastase agressiooni õigustamiseks.


BUKid paraadil

Paraad on mõeldud Venemaa uudse jõupotentsiaali demonstreerimiseks, millega Kreml ähvardab ja provotseerib naaberriike. Groteskne detail pikas sümbolite reas on seegi, et paraadil demonstreeritakse sama tüüpi vaid Venemaa relvajõudude käsutuses olevaid rakette, millega mullu Ida-Ukrainas tulistati alla Malaisia reisilennuk.

ÜRO peasekretäril pole võimalik käsitada Punaarmee võitu lahus Venemaa tänasest käitumisest. Maailmasõjas hukkunud nõukogude inimesed väärivad meenutamist ja lugupidamist nagu kõik teisedki, kuid suur hulk neist olid tegelikult mitte üksnes Hitleri, vaid ka Stalini režiimi ohvrid.

Tänased Venemaa juhid kehastavad sama agressiivse Nõukogude Liidu sisulist ja õiguslikku järjepidevust, taotledes avalikult uut mõjusfääride ümberjaotamist Euroopas, Nõukogude Liidu toore jõuga kehtestatud positsioonide taastamist. Nende poliitika on eelkõige suunatud  ÜRO  kõrgete põhimõtete tühistamisele ning ÜRO juhi osalemine neil pidustustel on selge Kremli propagandavõit.

Paraadini on veel kaks päeva ning võimalik, et Ban Ki-moon otsustab seal siiski mitte osaleda. Seni aga tuleb nõustuda eile Brüsselis Euroopa Rahvapartei korraldatud ajaloolisel konverentsil tõdetuga, et just Stalini juhitud Nõukogude Liidu agressiivse ja inimvaenuliku olemuse ignoreerimine kuni tänase päevani Euroopa ajaloo narratiivis on saanud aluseks ajaloo kordumisele sõna kõige halvemas tähenduses.

Tunne Kelam,
europarlamendi liige,
Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon

Kliki ka nendele artiklitele:

* Eesti Kongress 25
...  Tunne Kelam. Eesti Kongress kogunes oma avaistungile 11.-12. märtsil 1990. aastal ning seal võeti vastu otsus taastada meie iseseisvus õigusliku järjepidevuse alusel. Kelami sõnul oli toona si ...
* Täna möödub 20 aastat päevast, mil viimased nõukogude väeüksused lahkusid iseseisvast Eestist.

Kelam kogub toetust ideele hakata tähistama patriotismipäeva Europarlamendi liige Tunne Kelam tegi ettepaneku hakata nõukogude okupatsioonivägede Eestist lahkumise päeva edaspidi tähistama patriotismipäevana. ....
* Äärmusvasakpoolsete režiimide ohvrite mälestuspäev

... teiste seas Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, diplomaatilise korpuse esindaja, Norra suursaadik Eestis Lise Kleven Grevstadt. Mälestuspalvuse viib läbi EELK peapiiskop Andres Põder. Esineb Kaitseliidu ...