Putini režiim organiseerib separatistide ülemaailmset konverentsi.

1
+1

Teate seda vana anekdooti sellest kui kord kohtusid USA president Nixon ja venemaa NSVL-i aegne juht Brežnev?
Olla siis Nixon kurtnud, et venemaal on demokraatiaga lood na viletsavõitu. Et vaat USA-s võib vabalt minna riigi tähtsama hoone – Valge Maja ette ning karjuda täiest kõrist – NIXON ON LOLL! Aga Moskvas?
Kostnud siis Brežnev, et Nõukogude Liidus on veelgi demokraatlikum. Ka siin võib vabalt minna Punasele väljakule Lenini mausoleumi ette ja kisada NIXON ON LOLL! Lisaks saad veel ajalehes selle eest kiita.

 

Eeltoodud anekdoot on võtmas kohta sisse reaalses poliitikas, kuigi pisut teises vormis.
Venemaa teatavasti süüdistab lääneriike selles, et need ei taha tunnistada rahvaste enesemääramise õigust ega soovi lasta neil ise otsustada, millist valitsemisvormi (ja kellega) nad võiksid oma eluareaalis rakendada. Küll on häda selles, et indiaanlastele ei anta omaette riiki ja ei soovita tunnistada Abhaasia iseseisvust või Krimmi rahva otsustusõigust liituda venemaaga.

 

Et asjad siin on segamini kui Kört-Pärtli särk, on selge. On ka tõenäoline, et selles osas vassimine ja masside eksitamine on venemaa teadlik otsus, et nõrgendada oma põlisvaenlasi – lääneriike.

Ei ole ju venemaa tunnistanud Itškeeria iseseisvust ega salli ühtegi separatismi ilmingut omal maal. Kahepalgelisus, mis muud. Omal maal elavate rahvaste enesemääramise õigus on välistatud ja vastav soov karistatav, teistes maades (poliitiliste konkurentide juures) aga soovitatav ning tunnustatud.
Krimm on siinjuures eraldi lugu. Põlisrahvale (krimmitatarlastele) venemaa sõnaõigust ei anna, küll aga peab õigeks ja otsustavaks sealsete vene kolonistide seisukohta enesemääramise ning venemaaga liitumise osas.

 

Raadiojaam EHO MOSKVÕ edastas täna teate, et Putin eraldas 3,5 miljonit rubla tagastamatu subsiidiumi näol üritusse, mille eesmärgiks on külvata ebakindlust ja vaenu lääneriikidesse ja lõhestada oma vihavaenlaste territoriaalset terviklikkust.

 

Eeltoodu nimel kutsutakse Moskvas kokku ülemaailmne separatistide kongress, kuhu kutse saavad erinevad organisatsioonid ja liikumised, milliste eesmärgiks on luua iseseisvaid riike praegu eksisteerivate riikide territooriumil.

 

Otse loomulikult ei saa kongressile kutset liikumised, millised eksisteerivad venemaal, sest venemaal on teatavasti territoriaalse terviklikkuse lõhkumine teos ja sõnas kriminaalkorras karistatav. Küll aga pole venemaal karistatav naaberriikide territoriaalse terviklikkuse vastu kostvad liikumised. Enamgi veel – nood on venemaal teretulnud.

 

Nii ongi kutsutud Moskvasse vene presidendihotelli „Izmailovosse“ delegatsioonid Katalooniast, Põhja-Iirimaalt, Šotimaalt, Californiast, Teksasest … isegi Lääne-Sahhaarast.
Pole kutsutud aga eraldumissoovidega esindajaid delegatsioone Siberist, Novgorodist või Itškeeriast.

 

Pole kahtlust, et kohale minejaid on, sest tasuta luksuslikku vastuvõttu ning tutvumist kurikuulsa Kuldhordi järeltulija, kunagise mongoli-tatarlaste vasallriigi pealinnaga tahaksid paljud saada.

 

Isegi kaaluks hetkel, et kuna Eesti riik nii mannetu on oma euroalluvuses ja iseseisvuse „kaitsmises“, arvestades ka pidevat poliitilist promomist Vabadussõja tulemuste reetmisel ehk mittevajaliku uue piirilepingu valguses Eesti-venemaa vahel, lisades juurde ka arusaamatud pealesunnitavad „euroopalikud väärtused“ alates traditsiooniliste arusaamade vägistamisest (homoabielud) ja lõpetades islamikultuuri talumiskohustusega, siis äkki paks ka välja kuulutama näiteks oma … kuningriigi ning minema Moskvasse venemaa maksumaksja raha eest luksuslikku pidu panema … vabandust – kongressile.

 

Nali naljaks, kuid üks asi on kindlaimast kinlaim - venemaa terrorismist naabrite suhtes ja tema poolt pidevalt esile kutsutavast ohust maaimarahule saab lahti ainult ühel moel, mille mõjukust venemaa ise on demonstreerinud - venemaa tükeldamise teel.
Venemaa tuleb tükeldada väiksemateks ja parimal juhul teineteisega karmilt konkureerivateks riigikesteks. Eriti hea on, kui osad neist tükkidest oleksid monarhiad, osad presidentaalsed, osad parlamentaarsed vabariigid, osad aga hoopis usupõhised formatsioonid ja ateistlikud tehnokraatiad.
Kui eeltoodu realiseerub, lakkab olemast venemaa kurjus ja tema oht naaberriikidele koos sellega.

 

Anar Rand

 

Kliki ka nendele artiklitele:

* Lühidalt - 21.06.2016 (täiendatav)
...  On selge, et venemaa kurjusest, õelusest ja sõjakast tigedusest ei ole võimalik lahti saada ilma venemaa tükeldamiseta. See ..
* Agressiivse ja sõjaka idanaabri parlamendi juht heidab naabritele ette, et need tahavad tema riiki oma poliitikaga hävitada.

... ku lahendina seda, et see agressor-riik tükeldatakse väiksemateks, iseseisvateks tükkideks. Vaid siis kaotab venemaa oma sõjakuse ja ülbuse, kaob oht maailmarahule ja tekivad võimalused maailmapoliitik ...
* Leedu president: Globaalne julgeolekuolukord teravneb

... s peaksime armastama või vihkama Venemaad? ... amist väiksemateks osadeks, sest vaid venemaa tükeldamisega saab ära võtta temas pesitseva kurjuse ning naabreid ahistama ajava imperialismi vähkk ...