Putin määratles venemaa Aasia riigina?

1
+1

Poliitikud armastavad jagada geograafilisi mõjupiirkondi, andes nendele piirkondadele samas ebakorrektseid, eksitavaid ja vääraid nimetusi ning määratlusi.

Eesmärk on üks - eksitada tavalist inimest. Kui nimetada ühte asja kogu aeg teisiti (ka valesti), siis saab vale omaseks ja muutub tõeks. See on poliitilise propaganda klassika. Selline tegevus puudutab mitte ainult geograafilisi piirkondi vaid ka poliitilisi liikumisi ja muid nähtusi.

Tuntuimaks näiteks on siin venemaa verise diktaatori Stalini poolt antud (rõhutatud ja levitatud) nimetus eelmise Saksa riigi juhtivparteile, Saksa natsionaalsotsialistlikule töölisparteile, keda venemaa hakkas teadlikult kutsuma fašistlikuks parteiks, et avalikkus ei seostaks vene sotsialiste saksa sotsialistidega. Samal põhjusel sündis ülemaailmses sotsialistide liikumises (kommunistid, sotsiaaldemokraadid, liberaaldemokraadid, sotsialistid...) seas tava liigitada oma vasakpoolse perekonna noorim liige - natsionaalsotsialistlik liikumine inimvaenulikuks pahalaseks ja lükata ta redaktsiooniliselt (mitte sisuliselt) sotsialistide poolt kontrollitavates poliitilistes käsitlustes ning tõlgendamistes parempoolsete leeri. See on aga vale, sest natsionaalsotsialist on samasugune sotsialist kui seda on sotsiaaldemokraat või liberaalsotsialist, ainult tegutsemismeetodid ühise tulevikueesmärgi e. sotsialismi saavutamisel on teised. Kuna lõplik suund on kõikidel nendel sotsiaalsetel ja sotsialistlikel liikumistel üks ja ainus - sotsialism, siis on ainuõige kõiki neid liikumisi lugeda vasakpoolse poliitilise perekonna liikmeteks, kelle värskeimaks liikmeks elik koolkonnaks tänapäeva maailmas on homokultuuri hindav ja sugudevahelist erinevust eitav kultuurmarksism.

Analoogselt ülalnimetatud hämamistega ja tihti ka analoogsetel põhjustel on kombeks jagada poliitilisi mõjupiirkondi oluliselt erinevalt geograafilistest piirkondadest. Euroopa pole siin mingi erand. Meie jaoks tuntuimaks näiteks on siinjuures Eesti liigitamine kord Põhjamaade hulka nagu ka tema nimetamine Ida-Euroopa riigiks.
Kõik need nimetused on poliitilised, mitte aga geograafilised.

Poliitilise kultuuri järgi kuulume me pigem Balti piirkonda ja meil on rohkem ühiseid jooni Lätiga kui (väga oodatud ja tahetud) ühisjooni Soome või Rootsiga e. Skandinaaviaga.Euroopa ja Kesk-Euroopa

Ida-Euroopa määratlus poliitilistes tekstides on aga puhas poliitiline seisukoht. Geograafiline tõde selles määratluses puudub. Nende riikide hulka loetakse kinnisilmi venemaa poliitilise mõju all olnud riike enne nn NSVL-i lagunemist e. "Varssavi pakti" riike e. venemaa liitlasi, poliitilisi satelliite ja koloniaalvaldusi Euroopas. Koloniaalvalduste hulka võib täiesti kindlalt liigitada Balti riigid, millised olid venemaa ebaseaduslikus halduses, samas aga maailma teiste riikide poolt nn "reaalpoliitiliselt" e. paratamatuse printsiibist lähtuvalt, tunnustatud.

Tegelikult asub näiteks Eesti Vabariik geograafiliselt mitte sugugi Ida-Euroopas vaid on nii keskel kui üldse olla saab ehk siis Kesk-Euroopas (vt. joonist kõrval).

Käesoleva jutu lõpuks tahaks tuua näite rašistliku venemaa juhi Putini viimasest väljaütlemisest Valdais, kus ta teatas maailmale ja avalikkusele, et: mina Euroopat ei ründa ...!

Putin süüdistas neljapäeva õhtul Sotšis kohtumisel rahvusvahelise diskussiooniklubi Valdai liikmetega lääneriike venemaast lähtuva sõjalise ohuga ähvardamises.

Ta rõhutas, et Venemaa ei kavatse kedagi rünnata.
"See on lihtsalt mõeldamatu, rumal ja ebarealistlik.

Ühelt poolt kommenteeriks nüüd, et Putin on kindlalt oma riigi määratlenud Aasiasse kuuluvaks riigiks, sest ta on korduvalt viimase kaheksa aasta jooksul Euroopa riike sõjaliselt rünnanud. Mis põhjusel peaks keegi kainelt mõtlev poliitik ja ka mittepoliitik hetkel uskuma, et ta seda jälle ei tee? Või pole näiteks Ukraina osa Euroopast?
Putin lihtsalt hämab. Ta on unustanud, et ta on viimase 8 aasta jookusl rünnanud sõjaliselt juba kahte Euroopa riiki - Georgiat ja Ukrainat.

Samuti hämab ta poliitilistel põhjustel venemaa Aasia määratlusega, sest tahab ta või ei taha ta seda, kuid pool venemaa valdustest on endiselt Euroopas ja moodustab sisuliselt kogu Ida-Euroopa osa.

Lõpetuseks märgin, et asjadest arusaamise nimel ning õige ettekujutuse loomise nimel, mis on tegelikult ka õiglase valitsemise aluskiht, oleks vaja rääkida asjadest õigete nimede ning õigete määratlustega.

Anar Rand
BHR

Kliki ka nendele artiklitele:

* Kogu läänemaailm on praktiliselt ühel meelel - venemaa on kiuslik, sõjakas ja agressiivne
... st organiseerima (näiteks Moldovas juba 1992. aastal), siis jäi Varssavi Pakti lagunemise järel NATO imperiaalsele Venemaale mõistetavalt peamiseks vaenlasekujuks. Seda mitte ainult külma sõja ine ...
* Putin ähvardas Vilniuse, Riia, Tallinna, Varssavi või Bukaresti kahe päevaga ära vallutada

"Kui ma tahaksin, oleksid Vene väed kahe päevaga mitte ainult Kiievis, vaid ka Riias, Vilniuses, Tallinnas, Varssavis või Bukarestis," ähvardas Vene president Vladimir Putin Ukraina president Petro Porošenkot. ...
* Novodvorskaja: Kaukaasia pole meie maa, see on koloonia

... Varssavi lepingu maad? Või on meile vaja konflikti kogu tsiviliseeritud maailmaga, et kõikidega kraakleme? Oli meile vaja JUKOS'e laostamist ning Hodorkovski ja Lebedevi istuma panemist koos kõikide teistega ...