Putin allkirjastas venemaa infojulgeoleku doktriini

0

Eestit jätkuvalt osaliselt okupeeriva ning naabritega alalist sõjalist konflikti üleval hoidva agressiivse Moskva režiimi juht Putin kinnitas oma ukaasiga venemaa uue informatsioonijulgeoleku doktriini, mis jõustus allkirjastamise päevast.

Tegemist on taas näitega, kuidas ratsutatakse ringi sinisilmsuse ja inimrumaluse lainetel, kasutades labaseid ja kulunud propagandistlikke võtteid. Kaunisõnalise ning kõlavaid poliitretoorilisi loosungeid pilduva dokumendiga püütakse õigustada riigi nii sissepoole kui väljapoole suunatud agressiivset tegevust ja uinutada maailma üldsuse tähelepanu.

Dokumendis väidetakse, et venemaa rahvuslikud huvid infotehnoloogia valdkonnas on doktriini järgi kodanike õiguste ja vabaduste tagamine ning eraelu puutumatus.
On ilmselge, et venemaal saadakse nendest mõistetest ja printsiipidest aru lääneriikidest täiesti erinevalt.

Pudrutatakse sellest, kuidas venemaa rahvuslikele huvidele vastab informatsioonilise toetuse tagamine demokraatlikele institutsioonidele ning riigi ja kodanikuühiskonna koostöömehhanismidele ning infotehnoloogia kasutamine vene Föderatsiooni paljurahvuselise rahva kultuuriliste, ajalooliste ja hingelis-kõlbeliste väärtuste säilitamise huvides.


Lõpuks aga jõutakse sellise väiteni, et mitmed välisriigid tegelevad venemaa informatsioonilise mõjutamisega sõjalistel eesmärkidel.


„Üks peamistest negatiivsetest faktoritest, mis mõjutavad informatsioonilise julgeoleku olukorda, on rea välisriikide poolt informatsioonilis-tehniliste võimaluste suurendamine informatsioonilise infrastruktuuri mõjutamiseks sõjalistel eesmärkidel,“ öeldakse dokumendis.

„Samal ajal tugevdatakse organisatsioonide tegevust, mis viivad läbi tehnilist luuret venemaa riigiorganite, teadusorganisatsioonide ja sõjatööstuskompleksi ettevõtete suhtes,“ öeldakse doktriinis.

Dokumendis märgitakse, et mõnede riikide eriteenistused kasutavad informatsioonilis-psühholoogilise mõju avaldamise vahendeid, mis on suunatud sisepoliitilise ja sotsiaalse olukorra destabiliseerimisele mitmetes maailma regioonides ning mis viivad teiste riikide suveräänsuse õõnestamise ja territoriaalse terviklikkuse rikkumiseni. Rõhutatakse, et mõned riigid ja organisatsioonid kasutavad infotehnoloogiat sõjalis-poliitilistel eesmärkidel vene Föderatsiooni ja tema liitlaste suveräänsuse, poliitilise ja sotsiaalse stabiilsuse ning territoriaalse terviklikkuse õõnestamiseks, mis kujutab endast ohtu rahule ning ülemaailmsele ja regionaalsele julgeolekule. Doktriinis märgitakse ka välisriikide luuretegevuse tugevnemist venemaa suhtes.
Heidetakse ette ka seda, et putinliku režiimi propaganda torudel ja ideoloogiat jutlustavatel emissaridel takistatakse vabalt läänes tegutsemist. Kasutades siis dokumendi enda sõnastust - venemaa massiteabevahendeid diskrimineeritakse välismaal ja vene ajakirjanikele tehakse takistusi nende professionaalses tegevuses.

Seega tuleneb sellest uuest (sisuliselt vanast) doktriinist, et venemaa on endiselt ümbritsetud vaenlastest, kes rikuvad kõikide teiste riikide ja ka venemaa suveräänsust, kuid venemaa on kukupai, kes nende halbade asjade eest (millega venemaa loomulikult ei tegele) kaitsma oma kodanikke (mis siis, et ka teistes riikides) ja oma riiki.

Kliki ka nendele artiklitele:

* IRL-i liikmed kritiseerivad liitu Keskerakonnaga: miks me ei nõudnud Ühtse venemaa lepingu tühistamist?
... ku venemaa võimupartei "Ühtne Venemaa" doktriin. Sisemaiselt meie kartellierakonnad (REF, SOTS, IRL) räägivad kohalikule publikule endiselt õigusjärgsest E ...
* Kaheteistkümne kiri presidendile - 13. liituja on BHR

... seerimist. Eriti selgelt liituvad vene poliitilise doktriini toetajatega need poliitilised jõud, k ...
* Venemaal käib sõjahüsteeria puhumine

... s vene karu küüned on teravad või tegemist on kummikaruga? Viimased eksamid venemaa sõjadoktriinis ning maailma reageeringute kontrollimiseks olid kallaletungid Ukraina suveräänsusele ja Süüria sündmu ...