Ukraina saavutas oma tahtmise - armee saab lõppudelõpuks surmavaid relvi vene agressiooni tõrjumiseks.

0
Alates vene agressioonist Krimmi ja Ida-Ukrainasse on Ukraina riik taodelnud NATO-lt, Euroopa partneritelt ja USA-lt surmavaid relvi, mis suudaksid anda adekvaatse vastuse vene sõjajõudude agressioonile.
 
Paraku seni asjata. USA juhtimisel on lääneriigid olnud püsivalt positsioonil, et Ukrainale relvi anda ri tohi, sest see asjaolu süvendab konflikti ning lisaks pole strateegiliselt mõistlik anda NATO standardeid Ukrainale.
 
Lubati Ukrainale küll mittesurmavat abi, mida mitmed NATO riigid Ukrainale andsid.
Samas venemaa kasutas ära talle soodsat olukorda, hõivas Krimmi, varustas Ida-Ukraina ebaseaduslikke relvagrupeeringuid (nn Donetski- ja Luhanski Rahvavabariigid) e. Kremli režiimi poliitiliste käepikendustena esinevaid mässavaid partnereid sõjaliste strateegide, relvastuse kui ka nn "humanitaarabiga".
 
Ent nüüd on olukord muutunud. NATO juhtivpartner USA on võtmas maha keeldu Ukrainale surmava relvastuse tarnimise osas.
USA esindajatekoda kiitis heaks surmava relvastuse saatmise Ukrainale, vahendas Delfi ning jätkas, et USA kongressi esindajatekoda võttis ühehäälselt vastu Ukraina stabiilsuse ja demokraatia seaduse, milles antakse luba surmava relvastuse saatmiseks Ukrainale, teatas Ukraina saatkond Washingtonis Facebookis.
 
Seaduses öeldakse, et USA poliitika on tagada, et igasugune oluline sanktsioonide leevendamine oleks kooskõlas Minski kokkulepete õigeaegse, täieliku ja kontrollitava täitmisega.
 
Seaduses keelatakse USA-l tunnustada Krimmi annekteerimiskatset ning kinnitatakse USA sanktsioonide püsimist seoses Ukraina poolsaare okupeerimisega Vene Föderatsiooni poolt.
 
Seaduses öeldakse, et USA poliitika on Ukraina valitsuse edasine aitamine suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamisel ning Vene agressiooni tagasihoidmisel, tagasitõrjumisel ja heidutusega ärahoidmisel ning seda poliitikat viiakse ellu muu hulgas koos USA partnerite ja liitlastega sanktsioonide, diplomaatia ja abi näol, mille hulgas on ka surmavad kaitserelvasüsteemid.
 
Seadus kohustab USA kaitseministrit arendama välja ja viima ellu strateegia Venemaa toetatud desinformatsioonile ja propagandale vastamiseks Venemaa naaberriikides.
 
Enne kui president saab seadusele alla kirjutada, peab selle heaks kiitma ka senat.
 
BHR/Delfi
 
Kliki ka nendele artiklitele:

Lühidalt - 23.10.2015 (täiendatav)
... est. Senati relvateenistuste komitee esimehe John McCaini sõnul oleks surmava abi andmine kooskõlas rahumeelse lahenduse leidmisega. McCaini sõnavõttu toet ...
Laaneots hetkel Ukrainale surmava relvastuse tarnimist ei toeta
Erukindral Ants Laaneots tunnistas Raadio 4 saates toimunud Tallinn-Kiiev raadiosilla ajal, et ta ei kuulu nende hulka, kelle arvates tuleks praegusel hetkel tarnida Ukrainale nn surmavat relvastust. ...
USA kõneisik viitas Ukraina relvaabi ideest loobumisele
... lvarahu kehtib ainult paberi peal ja ukrainlased valmistuvad uueks mobilisatsiooniks, on näha, et USA jätkab oma toetust Ukrainale suure tõenäosusega ainult nii-öelda mittesurmava abi vormis. Ukra ...