Ukrainas toimub dekommuniseerimise protsess.

0

Peale venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale 1914.aastal ja Krimmi annekteerimist käivitas Ukraina mitmeid kontraprojekte, et tõsta riigi väärikust ja toetada moraalselt oma inimesi, kes pidasid ning peavad ka täna ebavõrdset võitlust Ida-Ukraina separatistide ja Krimmi okupatsioonivõimu vastu.

Üheks meetmetest sai dekommuniseerimise seaduse vastuvõtmine, mille alusel alustati Ukrainas venemaa ülemvõimu objektide väljarookimist inimteadvusest.

Dekommuniseerimine puudutas kõike - alates venemaa mälestuse ülistamisest pildis ja sõnas; tänava-, asulate- ja muude kohanimede ümbernimetamisest kuni visuaalsete märkide nagu venemaa poliitikute kujude, bareljeefide ja ausammaste eemaldamine avalikust ruumist.

Eriti aktiivselt sisenes rahvas venemaa nõukogude perioodi aegsete kujude kõrvaldamisse (Lenin, Kalinin, Vorošilov jne). Paljud neist hävitati spontaanselt juba enne dekommuniseerimise seaduse vastuvõtmist. Eriti Ukraina läänepoolses osas. Paljud vene poliitika mälestusmärgid tassiti aga erinevatesse hoiupaikadesse, kust need hiljem tõenäoliselt leiavad tee vastavatesse muuseumitesse.


Täna võib öelda, et vähemalt ühe konkreetse persooni kujudega saadakse Ukraina dekommuniseerimise protsessis ühele poole. Selleks on tänase vene riigi asutaja, kontsentratsioonilaagrite leiutaja ja inimsusevastaste repressiivsüsteemi elementide käivitaja V. I. Lenini kujud.

Ukrainas võeti maha viimane Lenini ausammas

Tšernigivi oblastis Novgorod-Siverskõi linnas võeti maha viimane Vladimir Iljitš Lenini ausammas Ukrainas, kirjutas tänane Delfi ja jätkas, et Lenini ausammaste massiline mahavõtmine ehk „leninopad“ sai Ukrainas alguse 2,5 aastat tagasi.

Kohalikud võimud ei kiirustanud Novgorod-Siverskõis Ukraina dekommuniseerimisseadust täitma, kuid ühiskondlikud aktivistid jõudsid ametnikest ette.

Lenini ausammas viidi säilitamisele. Kui sellele ostjat ei leita, viiakse see ümbersulatamisele, sest kuju sisaldab 4,5 tonni värvilisi metalle.

Loomulik on muidugi ka see, et Ukrainas toimuv dekommuniseerimine on vihapöördesse ajanud venemaa võimuladviku, kes igat selle seaduse raames toimuvat liigutust saadab võimsa riigimeedia poolse "vilekooriga" ja üha hüsteerilisemate süüdistustega Ukraina "fašismi" teemal.

Koos venemaa võimuladvikuga uluvad loomulikult kaasa kõik nõukaperioodi nostalgitsejad, keda muide ka Ukrainas on suhteliselt palju, eriti aga okupeeritud Krimmis ja Ida-Ukraina piirkondades, millised hetkel on ebaseaduslike relvaformeeringute kontrolli all.

* Tänane vene riik loodi 1917. aastal ilma õigluseellaseta (s.t. eelneva riigi õiguste ja kohustuste kandjata) e. uue riigina vene sotsiaaldemokraatide eduka riigipöörde tulemusena. Riik asutati Venemaa Nõukogude Vabariigi nime all. See riik eksisteerib ka täna. Ta on kandnud vahepeal erinevaid nimetusi, sealhulgas Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit, mille õigusjärglaseks ta ise end peab ja kellena teda ka maailma riigid tunnistavad. Venemaa on ka ainuke II maailmasõja käivitanud riikide seast, milline juriidiliselt alles on. Teine sama sõja algataja - natsionaalsotsialistliku töölispartei juhtimise all eksisteerinud Saksa riik on lakanud olemast. Viimatinimetatud III Riik likvideeriti riigina II maailmasõja järel ja selle riigi territooriumil viidi läbi ulatuslik denatsifitseerimine.

Kliki ka nendele artiklitele:

* Kui küsimus on õhtumaade deislamiseerimises
...  politsei valvsa silma all. Nii näiteks … dekommuniseerimine XIX sajandi teisel poolel sündis palju „progressiivseid“ vasakpoolseid liikumisi, sealhulgas sotsialistlik liikumine oma erinevate uskumistega, m ...
* Kiievi linnapea Klõtško allkirjastas Moskva prospekti Stepan Bandera prospektiks ümbernimetamise otsuse

... kut nimetada dekommuniseerimise seaduse raames Moskva prospekt ümber Stepan Bandera  ...
* Lühidalt - 02.03.2016 (täiendatav)

Kiievi linnavõimud annavad Moskva prospektile Bandera nime Kiievi linnavalitsuse komisjon toetas ettepanekut nimetada dekommuniseerimise seaduse raames Moskva prospekt ümber Stepan Bandera