Venemaa otsustas kaudselt tunnustada Ida-Ukraina separatistide "riike"

0

Venemaa astus järjekordse sammu, millega toetab rahvusvahelist terrorismi ja soodustab oma piirialadel püsikonfliktide eksisteerimist. Venemaale on poliitiliselt vajalikud piiriäärsete alade konfliktid, mida ta kasutab ühelt poolt ära oma igapäevases propagandas ning teisalt oma sõjalistes strateegiates. Viimati nimetatud tähendab eelkõige seda, et venemaa koolitab nendes konfliktides oma sõjaväge ja peab pisikesi harjutussõdu, et koolitada endale tugevat elukutseliste sõjaväelaste kaadrit.

Kogu venemaa tegevus toimub koos ühe olulise printsiibi järgimisega - purustused ja hävingud peavad toimuma väljaspool venemaa territooriumi. Sellisel moel on võimalik neid piiriäärseid konflikte kõige edukamalt ära kasutada oma agressiivsete plaanide huvides. Seda nii ideoloogilises plaanis kui ka taktikalises võtmes.

Tänase päeva kuumaks uudiseks sai asjaolu, et Kremli režiim otsustas tunnustada rahvusvahelise dokumendina Ida-Ukraina ebaseaduslike relvajõudude ning terroristlike vastupanurühmituste "ametlikke dokumente", millised on väljastatud "Donetski Rahvavabariigi ja Luganski Rahvavabariigi" nimel e. nn. DNR ja LNR poolt kinnitatud (ilmselt venemaal trükitud) dokumente.

Et see tegevus on maailmas koheselt ka laialdast negatiivset vastukaja leidnud, on putinliku režiimi ametnikud andnud omapoolse selgituse toimunule.

 

Venemaa väide on selles, et kuna Ukraina ei suuda ise oma piire kaitsta, "rahvavanariikide" territooriumil elab palju isikuid, kes sooviksid liikuda Ukraina-venemaa piire ületades nagu Ukraina kodanikud, kuid kellel pole või, kes ei soovi selleks kasutada Ukraina passi, siis tuleb inimeste identifitseerimisel kasutada usaldusväärseid dokumente. Oluline olevat siinjuures seegi, et selline käitumine võimaldab järgida võrdse kohtlemise printsiipe. Võrdse kohtlemise all peetakse silmas aga Ukraina kodanike ja nn DNR ja LNR kodanike võrdset kohtlemist vene piiri ületamisel.

Lääneriikide hukkamõist venemaad muidugi ei morjenda. See on loomulik, et riiki, kes häbenemata tungib oma vägedega naaberriigi territooriumile ja rahvusvahelise üldsuse protestidest hoolimata liidendab naaberriigi alad seadusevastaselt oma riigi külge, et see paljasõnaliste protestide peale eriti võõrast voodist välja ronida ei viitsi.
Tõenäoliselt oleks vaid üks asi, mis paneks venemaad oma sellelaadseid otsustusi ümber mõtlema - venemaa kodanike totaalne sissesõdu keeld lääneriikidesse ehk siis venemaa passi mittetunustamine ajal, millal venemaa tunustab terroristlike organisatsioonide "passe".

Saksamaa ja Prantsusmaa mõistid täna hukka selle, et Moskva tunnustab Ida-Ukraina nn venemeelsete separatistide väljaantud passe.

Ka BNS edastas ehmatava teateselle kohta, et venemaa otsustas tunnustada isehakanud Luganski ja Donetski separatistide välja antud passe ning nendega saab ka venemaale siseneda.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert nimetas käiku täna Ukraina ühtsuse õõnestamiseks, teatas Saksa uudisteagentuur DPA.

Seibert kutsus sõdivaid poole üles rakendama relvarahumeetmeid, mille üle arutasid vene ja Ukraina välisministrid äsja lõppenud Müncheni julgeolekukonverentsil.

Prantsusmaa teatas, et taoliste dokumentide tunnustamisega rikub venemaa vaherahulepet, milles kaks aastat tagasi leppisid kokku venemaa president Vladimir Putin ja Ukraina riigipea Petro Porošenko. Tehingu sõlmimist aitasid toona vahendada Merkel ja Prantsuse president François Hollande.

Prantsusmaa kutsus vene võime üles rakendama oma jõupingutusi ja mõju selleks separatistide juhtidele, et Minski kokkuleppeid saaks ilma viivituseta jõustada.

Vene president Vladimir Putin allkirjastas nädalavahetusel dekreedi, millega venemaa Föderatsioon tunnistab Ukraina idaosas asuva Donbassi regiooni elanike isikuttõendavaid dokumente.

Dekreet tunnistab venemaa territooriumil neid dokumente ja auto numbrimärke, mis on välja antud Ukraina kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes elavad alaliselt Ukraina separatistlike alade, Donetski ja Luganski, territooriumil.

Pressiteenistuse sõnul on dekreedi eesmärk kaitsta inim- ja tsiviilõiguseid ning vabadusi, mis tuginevad rahvusvahelise humanitaarõiguse üldtunnustatud põhimõtetele ja reeglitele.

BHR/DPA/BNS/PM

Kliki ka nendele artiklitele:

* Karistamatus on diktaator Putini ja tema režiimi jõu allikaks.
...  Sõdida aga tuleb alati naabrite territooriumil, kutsudes eelnevalt seal esile lokaalsed konfliktid. Vaenlasel on siis väga erinevatel ning loomulikel põhjustel äärmiselt keeruline pommitada ju oma maad ja om ...
* Moodsad müüdid venemaalt!

... neb vastase sundimises sõdimisele oma enda territooriumil, kus ta käed on seotud oma rahva ja -vara hävitamise ohuga. Nimetatu omakorda aga piirab oluliselt sõjaliste vahendite kasutamist konfliktide lahendami ...
* Pettunud Ukraina kaalub tagasiminekut tuumariikide perre

... Ukrainale kallale, rebides ära tüki sellelt riigilt ning viis Ukraina sügavasse sisemisse kriisi. Venemaa kehtiv sõjakontseptsioon (et sõda tuleb alati pidada vaenlase territooriumil, las siis nad  ...