Rašistlik venemaa ütles lahti Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust

0

Venemaa president Vladimir Putin kirjutas alla seadlusele, mille kohaselt ütleb Moskva lahti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) aluseks olevast rahvusvahelisest lepingust.

Dokumendi tekst avaldati kolmapäeval venemaa õigusaktide ametlikus veebiportaalis.

Seadluse kohaselt ei hakka venemaa Föderatsioon osalema ICC aluseks olevas Rooma statuudis ning Putin andis välisministeeriumile korralduse teavitada sellest otsusest ka ÜRO peasekretäri. Otsus jõustub selle allkirjastamise hetkest.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus asutati Rooma statuudiga 17. juulil 1998 ning venemaa kirjutas statuudile alla 2000. aastal.


ICC hinnangul on Krimmi anneksioon rahvusvaheline relvakonflikt

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) prokuratuuri sekretariaat teatas teisipäeval, et Krimmi annekteerimine 2014. aasta kevadel venemaa poolt kujutab endast Ukraina ja venemaa vahelist rahvusvahelist relvakonflikti.

ICC võrgulehel avaldatud raporti Ukrainale pühendatud lõik sisaldab enam kui 20 Krimmi ja Ida-Ukrainat puudutavat kaebust vahemikus 2013. aasta novembrist 2014. aasta veebruarini ning 48 kaebust, mis puudutavad pärast 2014. aasta 20. veebruari toime pandud kuritegusid.

"Olemasolev info viitab, et olukord Krimmis ja Sevastopolis kujutab endast rahvusvahelist relvakonflikti Ukraina ja venemaa vahel, mis algas hiljemalt 26. veebruaril, kui Vene Föderatsiooon saatis oma relvajõudude liikmed Ukraina valitsuse nõusolekuta hõivama Ukraina territooriumi osi," märgitakse raportis.

ICC raportis sisalduvail andmeil kehtib rahvusvahelist relvakonflikti käsitlev seadusandlus ka pärast 2014. aasta 18. märtsi sellises ulatuses, et olukord Krimmi territooriumil ja Sevastopolis on faktipõhiselt käimasolev okupatsioon.

Rooma statuudi seisukohast võib relvakonfliktil olla rahvusvaheline iseloom, kui üks või mitu riiki okupeerivad teise riigi territooriumi osaliselt või täielikult, olenemata sellest, kas okupeerijatele osutatakse relvastatud vastupanu või mitte, kirjutatakse raportis.

Kliki ka nendele artiklitele:

* Lühidalt - 15.11.2016 (täiendatav)
... ine Kriminaalkohus käsitles Krimmi ühendamist venemaa külge ning leidis, et tegemist on nähtusega, mis on võrdsustatav vene-Ukraina vahelise sõjalise konfliktiga. Nimetatud hinnang on avaldatud rahvus ...
* Õigusjärgset Eesti Vabariiki mittetunnistav Putini partei viskus Keskerakonna kaitsele!

...  juba ammu alustama. See kohustus tuleneb PÕHISEADUSE §-ist 48, mis sõnaselgelt ütleb, et keelatud on ... erakonnad, [... millised on ...] vastuolus [st. konfliktis] kriminaalvastutust sätestava seadusega. Kui on KEE ...
* New York Times: Putin on kiiresti muutmas venemaad lindpriiriigiks

... liikuda rahvusvaheliste kanalite kaudu isegi siis, kui Moskva blokeerib asja ametliku üleandmise rahvusvahelisele kriminaalkohtule. Kaaluda tuleb ka uusi venemaa-vastaseid sanktsioone. Hr Putin võitleb ka ...