Armeenia ja venemaa loovad Kaukasuses ühist väerühma

0

Venemaa ja Armeenia kavatsevad luua Kaukaasia kollektiivse julgeoleku piirkonnas ühise väerühma, selgus teisipäeval vene riigi veebiportaalis avaldatud vastavasisulises dokumendis.

"Tagamaks poolte julgeolekut Taga-Kaukaasia kollektiivse julgeoleku piirkonnas luuakse Armeenia ja venemaa relvajõudude ühine väerühm," seisis dokumendis, mis on esitatud allakirjutamiseks vene presidendile.

Ühise väerühma "kõrgeimasse lahinguvalmiduseseisundisse viimise kord, riiklike osiste allutamine ühisjuhatusele ja väerühma kasutamise määrab Armeenia ja venemaa ühise väerühma määrustik", öeldakse dokumendis.

Määrustik lisatakse käesolevale lepingule ja on selle lahutamatu osa, seisis lepingu projektis.


Lepingu esitas kaitseministeerium, kooskõlastas välisministeerium ja muud föderaalvõimu ametkonnad.

Allikas: Interfax/BNS

Kliki ka nendele artiklitele:

Lühidalt - 18.01.2016 (täiendatav)
... Ligi miljard € aastas. Võrdluseks viitab ajakiri, et sama suur (miljard) on ligikaudne aasta-eelarve ka näiteks sellistel riikidel nagu Armeenia ja Moldova. Siinjuures sisaldavat nimetatud ja mässulisse ...
Lühidalt - 29.11.2015 (täiendatav)

... rmeenia ja Aserbaidžaani Armeenia on sisuliselt venemaa vasallriik. Aserbaidžaan aga türgi sugu rahvas, kellega nn "külmunud" konflikt Mägi-Karabahhi pärast niikuinii poliitilises "soolvees" istum ...
Türkmenistan: Venemaa pole gaasi eest tasunud

... s. Aserbaidžaan ja Moldova on avalikult end läände pööranud, ainsateks veendunud Moskva liitlasteks on Armeenia ja Kasahstan, kuigi ka viimasega ...