Pekingi ja Taipei - valik, kus ühel pool on kasumid ja häbi, teisel pool on ainult eneseväärikus

0

Hiina mandriosas suutis vasakpopulistlik marksistlik liikumine - Hiina Kommunistlik Partei 1949. aastal, kodusõja käigus, saavutada sõjaline ülekaal Hiina Vabariigi valitsusjõudude üle. Loomulikult toimus see venemaa (toona NSVL-i nime kandnud riik) massiivse abiga. Hiina valitsusväed taandusid Taiwani saarele, kus ametlik Hiina Vabariik jätkab oma eksistentsi kuni tänase päevani. Reaalset võimu teostab Hiina riik siiski vaid selle suure saare - Taiwani saare  ning selle naabersaarekeste üle. Samal ajal Hiina Vabariigi mandriosas usurpeeris omale võimu hiina kommunistid, kes kuulutasid anastatud territooriumil välja ebaseadusliku Hiina Rahvavabariigi ja on nüüd mandriosas võimu teostanud varsti juba 70 aastat.

Nii nagu näeb ette rahvusvahelise õiguse ja eraõiguse nagu ka mõistetava õigluse püham ning oluliseim printsiip, et õigusvastase käitumisega ei saa luua uut õigust, nii ei saa kommunistide võim mandri hiinas olla midagi enamat kui vaid ajutine võim, mis on määratud varem või hiljem kokku kukkumisele. Seejärel tuleb seaduslikule võimujärjele tagasi taas Hiina seaduslik valitsus, kes hetkel Taiwanil asub.

Ka ÜRO tunnustas ametliku riigina Hiina Vabariiki e. Taiwani ainsa hiina rahva riigina kuni 1971. aastani, kuid siis venemaa juhtimisel eksisteerinud sotsialismi leeri riikide tugeval survel andis ÜRO järgi poliitilisele pingele ning hakkas ainsa Hiina riigina tunnustama kommunistliku Pekingi võimu, lükates Taiwanil asuva Hiina Vabariigi koos 23 miljoni elanikuga sisulisse poliitilisse isolatsiooni. Sellegipoolest tunnustab Taiwanil asuvat Hiina Vabariiki ametlikult 22 riiki maailmas. Ka USA-l ja Euroopa Liidul on Taiwaniga diplomaatilised suhted.

Eesti Vabariik ja Hiina Vabariik (Taiwan)Hiina Vabariik ja ta piirid, kellega Eesti Vabariik sõlmis 1937. aastal sõpruslepingu.

Eesti Vabariik sõlmis Hiina Vabariigiiga sõpruslepingu 1937. aastal. Otseseid diplomaatilisi suhteid saadikute vahetamise ja/või saatkondade näol Eesti Vabariik luua ei jõudnud, enne algas meie riigis vene sotsialistliku riigi okupatsioon, millele järgnes kohe II maailmasõda ja saksa sotsialistide okupatsioon, mis omakorda vahetus tagasi vene okupatsiooni vastu, kestes kuni 1991. aastani.

1991. aastal taastas Eesti 20. augustil omariikluse, jätkates 1940. aastal pooleli jäänud poliitilist arengut. Seeläbi taastus ka 1937. aasta sõprusleping Hiina Vabariigiga. Enamgi veel - Taiwanil asuv Hiina Vabariik oli üks esimeste seast, kes taastunnustas Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel meie riiki.

Eesti ei vastanud kahjuks samaga.

1994. aastal 12. juunil tegi president Meri visiidi kommunistlikusse Hiinasse, kus sõlmiti ametlik ühisdeklaratsioon Hiina Rahvavabariigiga, millega Eesti Vabriik loobus Hiina Vabariigi tunnustamisest ja asus kommunistliku Hiina tunnustamise teele.

Pekingi usurpaatorid on Trumpi peale vihased.

USA oli üks nendest riikidest, kes 1971. aastal hääletas ÜRO-s selle vastu, et rahvusvaheliselt saaks tunnustuse kommunistlik Hiina. Toona jäid aga häältega 35 vastu, 76 poolt peale leer, kelle arvates kommunistide poolt saavutatud võim oli juba piisavalt legaalne, et neid hiinlasi esindava riigina tunnustada.

Sellest ajast peale on USA ametlikult tunnustanud nn "ühe Hiina poliitikat", mille järgi on Taiwan Hiina Rahvavabariigi provints, mitte aga vastupidi ning, et olla ei saa kahte Hiinat Taipei ning Pekingi juhtimisel vaid üks - see riik, mida juhib kommunistide partei Pekingist. Samas on aga USA (ja mitte ainult USA vaid ka mitmeid teisi riike) vaikselt oma poliitilistes ringkondades hoidnud Hiina poliitilise katla all tuld, et vajadusel saaks asuda ka vastupidisele positsioonile.

Hiina omakorda on kiivalt kaitsmas "ühe Hiina poliitikat" ja läheb alati hüsteeriasse kahe suuna puhul. Siis kui keegi viitab Taiwanile kui iseseisvale riigile või veelgi hullem - seaduslikule Hiinale. Samuti siis, kui keegi julgeb ametlikult piiksatada Tiibeti okupatsioonist ning tiibeti rahva õigustest iseseisvusele.