Kas riik täidab nüüd seadust ja likvideerib Keskerakonna?

0

Tulenevalt erakonnaseaduse §-st 12 lg 1, mittetulundusühingute seaduse § 40 lg 1 ja 3 ning tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 40 lg 1  tuleb erakond kohustuslikus korras likvideerida (sundlõpetada), kui partei tegevus on vastuolus seaduse, avaliku korra või heade kommetega.

Keskerakond on aastaid katsetanud lubatu ja lubamatu piire, rikkunud häid tavasid ja kombeid valimisvõitluses ning suheldes oma juhtorganite kaudu meid okupeeriva riigi julgeolekuasutustega. Erakonna juht on venemaa mõjuagent, see fakt pole enam ka vaidluse all.

Lõppudelõpuks on ta ka Eesti riigi seaduste kohaselt süüdi mõistetud.

Keskerakonna likvideerimiseks on olemas kõik alused. Vaja on vaid poliitilist tahet. Meie mannetu riigikese mannetud juhid valitsusringkondadest võiks selle piskuga ikka hakkama saada, et pisutki lõpuks ka seadust täitma hakata.

Tegemist on riikliku väärikuse ja ka riigi turvalisuse küsimusega.

 

ÕL: Toobal, Laasi ja Keskerakond jäid kuritegudes lõplikult süüdi

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Priit Toobal ja Lauri Laasi on süüdi Ivor Onksioni eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises, samuti panid Priit Toobal ja Eesti Keskerakond toime ametialase võltsimise. Samas sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises mõistis Riigikohus Priit Toobali ja Lauri Laasi õigeks.

Riigikohus luges nõuetekohaselt tõendatuks, et just Priit Toobali ja Lauri Laasi mõjutusel asus Ivor Onksion kasutama juhuslikult saadud juurdepääsuvõimalust teise isiku elektronpostkastile selleks, et seal olevate kirjade kohta salaja süsteemselt teavet koguda. Priit Toobali ja Lauri Laasi soovil printis Ivor Onksion võõrast elektronpostkastist välja 455 leheküljel kirju ja edastas väljatrükid ning ühe e-kirja skaneeringu Lauri Laasile ning Priit Toobalile.

Riigikohus leidis, et tegu, millele Priit Toobal ja Lauri Laasi Ivor Onksionit kihutasid, vastab eraviisilise jälitustegevuse kuriteokoosseisule. See tegu ei ole aga samal ajal karistatav sõnumisaladuse rikkumisena, nagu arvasid prokuratuur, maakohus ja ringkonnakohus. Sõnumisaladuse rikkumisega karistusseadustiku tähenduses on tegemist üksnes siis, kui tegu puudutab sõnumit, mida parasjagu kirja teel või sidevahendi abil edastatakse. Ivor Onksion tutvus ja talletas aga sõnumeid, mis olid juba adressaadini jõudnud.

Priit Toobalile, Lauri Laasile ja Ivor Onksionile mõistetud karistusi Riigikohus vaatamata nende osalisele õigeksmõistmisele ei muutnud, sest kogu see tegevus, mida süüdistatavatele sõnumisaladuse rikkumisena ette heideti, on karistatav eraviisilise jälitustegevusena. Seejuures on eraviisiline jälitustegevus karistusseadustiku kohaselt raskem kuritegu kui sõnumisaladuse rikkumine.

Kriminaalkolleegiumi hinnangul tegid maakohus ja ringkonnakohus õigesti kindlaks, et Priit Toobal võltsis Eesti Keskerakonna huvides kokku viis kassa sissetuleku orderit, võimaldamaks Keskerakonnal kasutada tuvastamata päritoluga sularaha. Võltsitud orderid olid vajalikud, näitamaks, et teadmata allikast pärinev sularaha, mille Priit Toobal Keskerakonna kassasse maksis, on füüsilistelt isikutelt saadud annetus, mida erakond tohib vastu võtta. Anonüümsed annetused oleks Keskerakond pidanud seaduse kohaselt annetajale tagastama või riigieelarvesse kandma. Kuna Priit Toobal pani dokumendi võltsimise toime Keskerakonna peasekretärina Keskerakonna huvides, tunnistati selles kuriteos süüdi ka Eesti Keskerakond kui juriidiline isik.

Allikad: BHR/ÕL

Kliki ka nendele artiklitele:

* Sotsiaaldemokraatia ja Islamiriik - leitud on ühisosa?
...  rossa, kallid ossinovskilased ja teised eesti vasakpoolsed, keskerakondlastest reformierakondlasteni. Kindel võimalus oleks tõsta oma punane/roosa lipp üles koos islamiriigi musta lipuga, sest puna-m ...
* Lühidalt - 18.11.2015 (täiendatav)

Keskerakondlikud kriminaalid hakkavad taanduma valitsemisohjade juurest? Või siis ka mitte? Sõltub, kes ja kuidas vaadata? Lahkuvad või sunnitakse lahkuma ...  jne.? Igal juhul üks  ...
* Postimehe väide, et Savisaar on venemaa mõjuagent, jäi kehtima

... enevalt menetlusreeglistikest puudub Savisaarel võimalus tulevikus sama asja uuesti vaidlustada. Viidatud väited jäävad seega kehtima ja on õiged. Keskerakond, keda juba pikki aastaid on toetanud 8 ...