Vene eriteenistuse kasuks Eesti vastu tegutsenud mehed pandi vangi

0

Läinud aasta oktoobris ja tänavu veebruaris mõistis Tartu maakohus süüdi kolm meest, kes tegid koostööd vene eriteenistusega ja panid toime kuritegusid Eesti riigi vastu.

Läinud nädala lõpus mõistis kohus süüdi 32-aastase Eesti kodaniku Maksim Gruzdevi, kellele kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur heitsid ette salajast suhte loomist ja selle pidamist venemaa eriteenistusega, mis oli suunatud Eesti julgeolekuasutuste tegevuse kahjustamisele, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Ilmar Kahro ERR.ee-le.

Süüdistuse järgi värbas venemaa eriteenistus Gruzdevi 2013. aasta teisel poolel venemaa territooriumil Pihkva oblastis. Gruzdev edastas alates sellest ajast kuni tema kinnipidamiseni läinud aasta oktoobris venemaa eriteenistusele infot muuhulgas ka kaitsepolitseiameti töötajate tegevusest ning osales venemaa eriteenistuse agentuur-operatiivtöös.

Kohus mõistis Gruzdevile karistuseks nelja-aastase vangistuse.


Mullu oktoobris mõistis kohus süüdi 21-aastase Eesti kodaniku Aleksandr Rudnevi, kellele heideti ette Eesti riigi vastaseid süütegusid koostöös venemaa eriteenistusega. Rudnev värvati salajasele koostööle 2013. aasta kevadel venemaal Pihkva oblastis ning infot jõudis ta venemaa eriteenistusele edastada kuni tema kinnipidamiseni mullu märtsis.

Süüdistuse järgi edastas Rudnev võõrriigi eriteenistusele vaatlusandmeid Eesti kaitseväelaste tegevusest Lõuna-Eestis ning andmeid Lõuna prefektuuri piirivalvekordonite ja teenistuskohtade kohta.

Kohus mõistis Rudnevile riigivastase kuriteo eest kaheaastase vangistuse.

Mullu oktoobris mõistis kohus süüdi 42-aastase määratlemata kodakondsusega Pavel Romanovi, kes asus venemaa eriteenistusega salajasele koostööle 1994. aastal venemaal Pihkva oblastis ning tegi koostööd venemaa eriteenistustega kuni mullu veebruarini, mil ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti.

Romanov edastas võõrriigi eriteenistustele teavet Eesti sõjalise kaitsevõime, Eesti riigipiiri kaitsmise ning õiguskaitseasutuste töötajate tööülesannete kohta.

Kohus mõistis Romanovile nelja aasta ja 10 kuu pikkuse vangistuse, millest koheselt kuulub ärakandmisele üks aasta ja 10 kuud.

Kriminaalasju uuris kaitsepolitsei ning uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Allikas: RahvusRinghääling

Kliki ka nendele artiklitele:

* 220 000 Vene ametnikku said rangelt soovitusliku väljasõidukeelu
... ng vanglate ameti ja osaliselt ka kaitseministeeriumi töötajad. Väljasõiduluba ei ole riigi julgeolekuteenistuse, FSB töötajail. Kokku puudutasid mullused keelud mitte vähem kui nelja  ...
* Analüütik: Balti riikides tegutseb arvestatav hulk Vene luure kasuks töötavaid "illegaale"

... araamatutes. Selle aasta maikuus esitasid Leedu prokurörid süüdistuse Vene kodanikule FSB kasuks töötamises. Mehe eesmärgiks oli süüdistuse kohaselt tungida riigiinstitutsioonidesse, õiguskaitseasutustesse ja luurea ...
* Briti jurist: Putin tellis Litvinenko mõrva

... ine KGB-lane: Litvinenkot ei saadud tappa Putini teadmata Radioaktiivse aine abil mõrvatud endisele FSB ohvitserile Aleksandr Litvinenkole võis saatuslikuks saada info, mille kohaselt olevat Vladimi ...