Täiuslik metamorfoos – rahvarindest interrindeks!

1
+1

Eestis on iseseisvuse taastamise järgselt eksisteerinud mitmeid vene rahvuse põhiselt määratletavad poliitilisi liikumisi. Sealhulgas ka selgelt venemeelseid e. Moskva režiimi poliitikat toetavaid poliitilisi liikumisi. Olgu meenutuseks ära toodud või Interrinne, mis loodi tasakaaluks Rahvarindele või Dmitri Klenskiga seotud Vene Erakond Eestis, milline tänaseks on ametlikult liitunud Andres Tarandi poolt käima lükatud vasakpoolse sotsialistide erakonnaga - Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Rahvarinde ajalugu on üsna selge - see loodi NSVL-i perestroika toetuseks ja tema peamine ning kõige olulisem poliitiline tähendus Eesti jaoks tuleneb asjaolust, et ta koondas omal ajal endasse selle osa Eesti elanikest (põhiliselt eestlased), kes ei julenud või ei saanud mis iganes põhjustel kaasa minna tugevakaalulisi nõudmisi esitavate poliitiliste liikumistega Eesti riigi iseseisvuse taastamisel. Sellised radikaalsemad ja samas õigluse nimel asutatud poliitilised liikumised olid näiteks MRP-EAG ja temast sündinud ERSP - Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei või siis Kodanike Komiteede liikumine, milliste väljatöötatud ideoloogiline baas meie riikliku iseseisvuse taastamiseks on ka hetkel veel Eesti Vabariigi poliitilise doktriini aluseks.

Hoolimata eeltoodust ei tohiks ilmselt Rahvarinde tähtsust alahinnata, sest just oma tagasihoidlikkusega ning sellel hetkel meie ühiskonnas valitsenud tingimuste sümbioosis (aga võib-olla ka juhuste kokkusattumuse tulemusel) innustas ta endaga ühinema laiemaid, NSVL-is aastatepikkuste ja pidevate repressioonidega ärahirmutatud masse meie riigis. Suurem osa sellest laiemast massist nagu ka Rahvarinde juhtkond ei hoolinud Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest, kuid Rahvarinde olulisus oli just masside julgustamine protestile, kes siis Rahvarinde kaudu integreeriti üldisse Eesti ISESISVUMISE protsessi (süüvimata iseseisvuse formaalsetesse ja juriidilistesse nüanssidesse), kui see oli väga oluline.

Üks asi oli aga kindel, et Eesti iseseisvumise taastamise esimesel perioodil ja ka riigi taastamise järgselt oli Rahvarinne ja selle baasil sündinud Keskerakond eestlaste erakond ja põhimõtteliselt ka riigi iseseisvuse pooldaja.

Probleemid tõusetusid 2000-te alguses, kui meie maal hakkasid poliitilised vaidlused teemadel, millised lähtusid Moskva poliitilisest doktriinist ning milline ei tunnistanud Eesti riigi aluseid (iseseisvuse taastamist) vaid lähtusid Eestist kui uuesti tekkinud e. NSVL-ist taasiseseisvunud riigist koos sellest tulenevaga. Alates sellest, et Eesti kodanikuks peavad saama kõik eesti elanikud, kes elasid Eestis taasiseseisvumise ajal 1991. a. kuni selleni, et vene sõdur oli 1944. aastal Eesti territooriumi (mis oli NSVL-i osa) vabastaja, mitte aga vaenuvägi, kes tuli Tallinna 1944. aastal kui vallutaja ja peatas Eesti Vabariigi eksistentsi.


Algas Keskerakonna jõuline metamorfoos.

Üha selgemalt hakkas 2000.-te aastate alguses Keskerakond toetama Moskva doktriini Eesti riigist kui taasiseseisvunud riigist (mitte iseseisvuse taastanud riigist) ja võttis lisaks appi laiapõhjalise vasakpoolse ideoloogia retoorika. Rõhk seati seeläbi ühiskonna/riigi sotsiaalsusele (mida vanasti ikka sotsialismina käsitleti). Erakonna vasakpoolsust hakati mitmetes olukordades esile tooma ja rõhutama.
Nagu ikka vasakpoolsusele on omane, tugineb see ideoloogia ju vaesemale elanikkonnale, keda loomupäraselt alati ühiskonnas rohkem on kui keskmikke või rikkamaid, hakkas erakonna populaarsus tõusma.

Vett Keskerakonna veskile viskas juurde ühiskonna polariseerumine 2000-te keskel ja järgnenud majanduskriisid, kusjuures tõeline plahvatus Keskerakonna toetuse jaoks toimus 2007. a. Tallinna rüüstamise päevadel, kui erakond valis ja deklareeris selgelt poole - nn "pronkssõduri" kaitsjate poole. Selle sammuga sai keskerakond oma näo, mis tal on täna - tegemist on sisuliselt vene inimeste parteiga.

Vaadates eeltoodu alusel Keskerakonna toetuse ajalugu, on selgelt märgata arengukõverat, kus kunagisest ettevaatlikust eestlaste parteist, mis seisis uue Eesti (mitte õigusjärjepidevusele baseeruva vaid NSVL-ist taasiseseisvuva) riigi eest on saamas venemeelsete interrinde järjepidevust kandev partei.

Teisisõnu - interrindele oma toetust näidanud venekeelne elanikkond on asunud kindlalt ja muutumatult toetama Keskerakonda, andes sellele parteile pideva kõrge reitingu (keskmiselt 20% - 30% vahel).
Siinjuures on aga oluline see, et eestlaste toetus Keskerakonnale on viimase 10 aasta jooksul püsinud laias laastus vahemikus 7% - 12%, kuid venelaste toetus samal ajal on sellele parteile 75% - 90%. See asjaolu võimaldab anda hinnangut Keskerakonna kui partei poliitilistele püsivalikutele.

Tohutu korruptsioon ja skandaalile järgnev skandaal on paigutanud Keskerakonna olukorda, kus taas on päevakorda tõusetunud parteile uue liidri valimine. Vähemalt avalikus mõttes. Arvestades kõiki asjaolusid ning arenguid, alates toetajatest, selle erakonna pikaajalisest poliitikast, suhtumisest agressiivsesse idanaabrisse kuni Eesti õigusliku järjepidevuseni, pole midagi imestamisväärset, et valimistulle erakonna liidrikohale on astunud inimene, kelle kohta on avaldatud arvamust suisa Euroopa tasandil, et tegemist on Kremli poliitika eestkõnelejaga Euroopa Liidu juures - eurosaadik Yana Toom.

Paul Puustusmaa

Kliki ka nendele artiklitele:

* ANDRES TARAND - mees, kes reetis Põhiseaduse ja riigi
Sotsiaaldemokraat Andres Tarandi improviseeritud tundeotsus lõhestab meie riiki sisemiselt ja välissuhtluses tänaseni. Tõsi, see pole ainuke kord kus vasakpoolsed on reetnud meie riiklikud h ...
* Ajaloo tolmust: ISESEISVUSE TAASTAMINE vs. TAASISESEISVUMINE

... juba avaldatud tõdemuste ning loogikaprisma. ISESEISVUSE TAASTAMINE vs. TAASISESEISVUMINE NetiTEATMIK WIKIPEDIA: Kuna 1991. aasta "Otsus Eesti riiklikust iseseisvusest" põhineb Eesti riiklikul jä ...
* Möödus 20 aastat Rahvarinde loomisest

... kuid kandis üsna pretensioonikat nime - parimate sotsiaaldemokraatlike liikumiste vaimus - RahvaRinne Perestroika Toetuseks Ajaloolased ja poliitikud pole selle liikumise osas ühel meelel, sest praegune ...
* Keskerakondlane Yana Toom võitleb Eesti riigi vastu Euroopa Parlamendis

Keskerakondlane Yana Toom on oma avalike ütluste järgi selgelt tuntud pigem nn Vene Maailma eest võitleja kui Eesti riigi saadik. Selles tähenduses on ta sama selgelt Moskva huvide eest võitleja ni ...