Küsitlus: venemaa kodanikud tunnevad suuremat uhkust oma presidendi kui oma rahva üle

0

Venemaa kodanikud tunnevad suuremat uhkust oma presidendi Vladimir Putini üle, kui oma rahva üle, nähtub uuringufirma Romir korraldatud küsitlusest.

12 aastat tagasi, 2003. aastal, arvas 25% küsitletuist, et venemaalastel ei ole millegi üle uhkust tunda, ja see vastusevariant oli kõige populaarsem. Praeguses Romiri küsitluses oli kõige populaarsem variant president - kolmandik (34%) venemaa elanikest nimetasid Putinit riigi kõige suuremaks uhkuseks. 2003. aastal arvas nii 12% küsitletuist, vahendasid Interfaks jt.

Naised on Putini üle uhkemad kui mehed. Rohkem kui keskealised, tunnevad tema üle uhkust noored (kuni 24-aastased) ja elatanud (60-aastased ja vanemad) inimesed.

Teisel kohal on venemaa rahvas - tema üle on uhked 32% küsitletuist. 25% venemaalastest tunneb uhkust traditsioonide ja 24% - loodusressursside üle. 19% on uhked spordisaavutuste ja sõjatehnika üle. Ainult 10% venemaalastest peab uhkust väärivaks kosmonautikat ja veel vähem - 6% - viljasaake.


Ajalugu mäletab ka ühte teist sõjakat meest, kelle populaarsus kasvas seda enam, mida sõjakam ta oli."Saadud tulemused demonstreerivad ilmekalt nii viimasel ajal kasvanud patriotismi taset, kõrget toetust presidendile kui ka tõesti paremusele toimunud muutusi sõjalises sfääris ja spordi alal," rääkis uurimiskeskuse president Andrei Milehhin. "Kuid paraku konstateerivad need ka edusammude puudumist majanduses ja demokraatliku ning vaba ühiskonna arengus."

Juulikuus toimunud küsitluses osales 1500 18-64-aastast inimest kõigi föderaalringkondade igat tüüpi linnades ja külades.

ALLIKAS: RahvusRinghääling

Kliki ka nendele artiklitele:

* Enamik maailmast on Venemaa ja Putini vastu
Väljaspool Venemaa piire ei näe pea ükski teine riik meie idanaabrit ega selle presidenti Vladimir Putinit heas valguses, selgub hiljutisest USA mõttekoja Pew Research Centeri uuringust. Pew Re ...
* Venemaalased vastutavad solidaarselt uue sõja puhkemise eest koos kuritegeliku režiimi poliitikutega, sealhulgas Putiniga.

...  veel - vene rahvas oma toetusega putinlikule sõjapoliitikale õhutab uut külma sõda, võib olla (hoidku Jumal selle eest) ka kuuma sõda. Muide - suur osa vene rahvast usub täiesti siiralt, et sõda ...
* Putin kõneles kui natsionaalsotsialist Adolf Hitler - nii sisult kui argumentatsioonilt!

... u Jugoslaavia, kuid Venemaa ei luba seda, nagu ei lubanud seda teha ka Hitleril. Pöördumise algul tänas Putin kõiki venemaalasi talle osutatud toetuse ja solidaarsuse eest saatusrikkal ajal, mil o ...