ERR Moskvas: Levada keskuse uuringu kohaselt venelased Putinile alternatiivi ei näe

0

Uuringukeskuse Levada küsitlusest selgus, et Venemaa üldine osa avalikusest toetab president Vladimir Putini poolt valitud poliitilist kurssi ja riigijuhtimise stiili, kuna vaid kuus protsenti uuringus osalenutest nägi tänasele riigipeale alternatiivi.

Venemaal on üllatavalt palju neid, kes leiavad, et riik vajab karmikäelist juhti. Nii vastas Levada keskuse poolt korraldatud uuringule kolmandik ehk 32 protsenti vastanutest, vahendasid ERR-i raadiouudised.

39 protsenti venemaalastest leiab, et kui ajad on keerulised nagu praegu on vaja võim koondada ühe poliitilise jõu kätte. "Eitavalt vastas suure juhi kohta käivale küsimusele iga viies ehk 21 protsenti inimestest," rääkis ERR-i Moskva korrespondent Neeme Raud.

Uuringu teine küsimus oli, "millist presidenti on Venemaal hetkel vaja?". Kõige enam küsitletutest toetas vastuse varianti "Venemaa vaja liidrit, kes suudab karmikäeliselt suunata valitsuse, parlamendi, kohtute ja regionaalsete võimude tööd". Seda valikuvarianti toetas 48 protsenti vastanuist.


Natuke vähem ehk 41 protsenti osalenutest leidis, et "Venemaa vajab presidenti, kes austab põhiseadust ja teeb koostööd kõigi ühiskondlike ning poliitiliste jõude, seal hulgas ka opositsiooniga".

Vaid kuus protsenti osalenutest leidis, et Venemaal on veel poliitikut, kes suudab Putinilt riigijuhtimise üle võtta, sest ligi pooled ehk 48 protsenti vastanutest märkisid, et "Venemaal Putinile alternatiivi ei ole".

Levada uurijad tundsid huvi ka selle vastu, kui paljud venemaalased näevad Putinit presidendina ka pärast 2018. aastat.

Võrreldes läinud suvega on see arv mõneti langenud, sest kui veel käesoleva aasta juunis soovisid 66 protsenti venemaalastest Putinit ka pärast tänaste volituste lõppu Kremlis näha, siis värskete andmete kohaselt on see toetus langenud 57 protsendile.

RahvusRinghhääling