Pöörduti vene konstitutsioonikohtu poole saamaks hinnangut Krimmi annekteerimisele vene kõrgest kohtust.

0

Venemaa ühiskondliku tarbijakaitseorganisatsiooni juht Mihail Anšakov koos kaasamõtlejatega esitasid avalduse konstitutsioonikohtusse, et saada vastust küsimusele, kas Krimmi annekteerimine oli venemaa seaduste kohaselt konstitutsiooniga kooskõlas olev tegevus.

See venemaa tarbijate huve kaitsev organisatsioon on varasemalt tuntuks saanud sellega, et avaldas üle venemaa laineid löönud brošüüri soovitustega Krimmi puhkama minejatele, kus Krimmi poolsaarest kirjutati kui okuperrtitud territooriumist.

Peale nimetatud trükise ilmumist alustas vene prokuratuur menetlust Anšakovi suhtes.

Informatsiooniagentuuri RBK teatel on nüüd organisatsiooni juht koos võitluskaaslastega (Mihail Anšakov, Valeri Otstavnõh ja Konstantin Selesnjov) esitanud nii oma huvide kaitseks kui üldistes huvides kaebuse venemaa konstitutsioonikohtusse, milles palub kontrollida Krimmi poolsaare ja Sevastoopoli linna venemaaga ühendamise seaduslikkust ning vastavust konstitutsiooni artiklile 15 ( osa 4 ) ja 16 ( osa 2 ).

Viidatud vene konstitutsiooni 15. artikkel vastavas osas ütleb, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud printsiibid ja normid on venemaa õigussüsteemi lahutamatu osa. Kui rahvusvaheliste lepingutega on ette nähtud muud õigused kui on ette nähtud kehtiva seadusega, siis rakendatakse rahvusvahelise lepinguga ettenähtud tingimusi.

Kuigi vene õigussüsteem on üdini korrumpeerunud ja täielikult Kremli käsku täitev, on siiski huvitav, millise signaali putinlikud kohtunikud annavad asja lahendades avalikkusele ning ühtlasi maailmale.

BHR

Kliki ka nendele artiklitele:

* Lühidalt - 22.06.2015 (täiendatav)
Venemaa tarbijate kaitse ühing pöördus riigi tarbijate poole pretsedenditu avaldusega. Venemaa tarbijate huvide eest seisev üleriigiline organisatsioon avaldas hoiatuse venemaalastele, kes ...
* Patrušev: USA ei soovi venemaa olemasolu riigina

... a 1992, Georgia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia 2008 (faktiliselt), Ukraina Krimmi 2014. Lähtudes nüüd taas Nikolai Patrušev konstateeringust, et USA ei taha venemaa säilimist riigina, tuleb tunnistada, ...
* Nürnberg II ootuses.

Maailma rahvad, ent eelkõige liitlaste võimuliidrid tegid II Maailmasõja lõpus suure vea, et otsustasid venemaale kui võitjale andestada inimsusevastased kuriteod. Tänu eeltoodule osutus Nürnbergi p ...