Islam ja Eesti

1
+1

Konservatiivne Rahvaerakond esitas eelnõu burkakeelu kehtestamiseks Eestis

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on seisukohal, et araabia kultuuridest pärinevate näokatete burka ja niqabi kandmine avalikes kohtades peaks Eestis olema keelatud ning esitas täna Riigikogule eelnõu, et viia vastav täiendus sisse Eesti korrakaitseseadusesse.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas selgitas, et Eestis ja enamikus teistes Euroopa riikides ei ole varem olnud vajadust kõnealust valdkonda seadusandlikult reguleerida, aga immigratsioonikriisi ning kasvava asüülitaotlejate hulga ja terrorismiohu tõttu tuleb seda teha.

„Seni Eestis eksisteerinud, peamiselt tatarlastest koosneva islamikogukonnaga probleeme ei ole olnud, sest nemad burkat või niqabi ei kanna. Küll on nad aga hädas viimasel ajal Eestisse tulnud radikaalsete islamistidega, kes püüavad kaasatoodud tavasid neile peale suruda,“ ütles Põlluaas.

Põlluaasa sõnul ei tunnista islamiusuliste kultuuritaust ja kombed sugudevahelist võrdõiguslikkust, nagu Eesti tavad, kultuur ja seadusandlus ette näevad.

Read more ...

1
+1

EL-i mahitatud kultuuride konflikt: vaga vesi, sügav põhi

Osad Eesti poliitilised ühendused sõdivad väga aktiivselt pagulaste tulemise vastu. Nende oponendid naeruvääristavad samas neid ja estavad väite, et pagulasi on mel väga vähe. Pagulasvastased tuginevad aga mitmetele argumentidele, millised paljastuvad naabrite juures (Soome, Rootsi, Saksamaa...) ja kinnitavad, et kultuuride konflikt, kus ühel poolel on islam ja teisel poolel õhtumaade kultuur on vahekord antagonistlik. Lisaks pareerivad migratsioonivastased migratsiooni pooldajate poolt tulevaid naeruvääristamisi (a la "koll kapis", migrantide vähesus ...) vanaeestlasliku argumendiga, et rege tuleb rautada suvel, vankrit talvel e. teisisõnu - võidelda ja vastavat seadusandlust korrastada tuleb ikkagi siis, kui probleem pole veel püsti ees, selmet tegeleda selle probleemiga siis, kui see juba kohal on ning likvideerima tuleb hakata tagajärgi.
Tarkus seisneb preventiivsuses e. probleemide ennetuses mitte aga tagajärgede likvideerimises.

Ja tõsi on, et Eestis on täna islamipagulasi väga vähe, kuid probleemid juba esinevad. Veelgi hullem on aga see, et must rassism on oma kanda siin kinnitamas. Praktikas tähendab see seda, et ajaloolise ebaõigluse tõttu on valged koolitatud omaks võtma "häbenemiskultuuri", mustadel on eeltoodust tulenevalt eelisõigus (sealhulgas vaikimisi õigeksmõistmine) konfliktisituatsioonides ning nende puhul on tolereeritav ka personaalne õigus- ja tavade rikkumine enam kui sama nähtus valgete juures. Eestis peegeldub eeltoodu ametnike positsioonist, et kui konflikt esneb neegri või mõne muu tumedanahalise ja valge vahel, on valge alati süüdi. Parimal juhul on vaja see sündmus peita ning avaliku tähelepanu alt välja juhtida, kasutades selleks riigi administratiivset võimsust.

LEHT: prokuratuur lõpetas vägivaldse pagulase suhtes algatatud menetluse

Õhtuleht kirjutab, et 2013. aasta oktoobris Eestisse saabunud ja siin varjupaika palunud Sudaani kodanik Muhammad Ibrahim Uthman ründas tänavu kevadel kaubanduskeskuse turvatöötajat, ähvardades teda tappa. Prokuratuur aga lõpetas vägivaldse pagulase suhtes algatatud kriminaalasja “avaliku huvi puudumise tõttu”.

Read more ...

1
+1

Presidendikandidaat Kaljurand sülitas Iraani naiste palvele!

Iraani naisliikumine palus Kaljurannal Iraani visiidi käigus pearäti kandmisest loobuda

Iraani naisliikumine My Stealthy Freedoms (tõlkes Minu salajased õigused), mis protesteerib traditsioonilise pearäti ehk hijabi kandmise vastu, palus Eesti välisministril Marina Kaljurannal loobuda Iraani visiidi käigus pearäti kandmisest, et seista nõnda Iraani naiste õiguste eest.

Liikumise Facebooki kontol tehtud postituses kutsuti hetkel Iraanis viibivat Eesti välisministrit üles rääkima Iraani riigijuhtidega seaduse tühistamisest, mis kohustab Iraani naisi kandma traditsioonilist hijabi, vahendas news.err.ee.

Liikumine My Stealthy Freedoms (MSF) tegi avalduse pärast seda, kui Kaljurand kandis koos Iraani ametnikega antud pressikonverentsil pearätti. "Palun rääkige meie liidritega hijab kandmise nõudest, millele te isegi pidite alluma pressikonverentsi andes," kirjutas MSF oma avalduses.

Read more ...

1
+1

Islamiusulised valmistuvad Euroopas ette suurrünnakut

Euroopa võib saada oma 11. septembri. Sealhulgas ettevalmistatava teoga võivad zombid oma kondise käe ja verised lõuad sirutada ka Maarjamaale. Välistatud pole miski. Dašistid (ISIS) ise väidavad, et on suutnud Euroopasse saata tuhandeid oma sõdalasi. Nad on ootel. Nad valmistuvad - allahhu akbar.

Julgeolekueksperdid kardavad Euroopa 11. septembrit

Uut aastat on olnud vaid nädala jagu, kuid Prantsusmaal on juba tehtud katse rünnata politseijaoskonda, tõdevad julgeolekueksperdid, kelle sõnul on Euroopal põhjust karta senisest rängemaid terrorirünnakuid.

Novembrikuised Pariisi rünnakud, milles äärmusrühmituse Islamiriik (IS) džihadistid tapsid 130 inimest, näitasid, mida võib teha rühm Kalašnikovidega relvastatud mehi. Eksperdid kardavad aga, et see oli alles algus.

"Ma arvan kahjuks, et 2015 oli tühiasi," ütles tundmatuks jääda soovinud terroritõrjeametnik AFP-le.

"Me liigume Euroopa 11. septembri poole: üheaegsete rünnakute poole, mis tehakse samal päeval mitmes erinevas riigis, erinevas kohas. Väga koordineeritult. Me teame, et terroristid töötavad selle kallal."

Read more ...

1
+1

Ministeerium soovitab keelata burkade kandmise koolides ja haiglates

Justiitsministeerium on välja tulnud ettepanekutega, mille kohaselt võiks Eestis keelata burka ja niqabi kandmise teatud avalikes ja mitteavalikes kohtades, ennekõike aga riigiasutustes, edastas Postimees.

Justiitsministeerium saatis sel nädalal kooskõlastusringile karistusseadustiku ja korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mis muu hulgas käsitleb ka nägu varjavate riiete kandmise küsimust Eestis. Sealjuures viitas ministeerium vajadusele ratifitseerida naistevastase vägivallaga võitlemise Istanbuli konventsioon ning valmistuda teistest kultuuridest pärit pagulaste vastuvõtuga kaasnevateks probleemideks.

«On oluline arvestada, et Eesti sotsiaalsele ruumile mitteomane käitumine võib enesega kaasa tuua sotsiaalse stigmatiseerituse, vähendada aktiivset osalemist tööturul, põhjustada soolist diskrimineerimist, väärkohtlemist, jne,» osutas justiitsministeerium vajadusele piirata burka ja niqabi kandmist Eestis.

Nägu varjava riietuse kandmise «piiramise» all peab ministeerium silmas, et burka ja niqab kandmine oleks keelatud osades avalikes ja mitteavalikes kohtades. Sinna hulka võiksid ministeeriumi hinnangul eelkõige kuuluda haridusasutused, riigiasutused, tervishoiuasutused ja muud avalike ülesannete täitmisega seotud asutused.

Read more ...

1
+1

Mart Helme: aeg on roosast udust välja tulla

MartEesti konservatiivne rahvaerakond nõuab seoses veriste sündmustega Pariisis valitsuselt Poola ja Läti eeskujul, et peatataks pagulaste- ja migrantide vastuvõttu.

Konservatiivid nõuavad Eesti valitsuselt meetmeid Eesti elanikkonna kaitseks ja piirivalve tugevdamiseks meid ohustava kontrollimatu rände vastu.

„Kui kaua veel peab voolama süütute eurooplaste ja meie külaliste veri? Valitsus peab aduma oma vastutust Eesti turvalisuse tagamisel, see on tema kõrgeim kohustust, aeg on roosast udust välja tulla,“ ütles partei esimees Mart Helme.

„Oleme mõttes ohvritega ja langetame pea, kuid samas peab koheselt tegutsema, et terror ei jõuaks Eestisse. Eesti inimeste turvalisus ja Euroopa saatus on meie endi kätes,“ lisas ta.

Read more ...

0

Saaremaa lasteaias tuleb islamiteemaline koolitus

Perepildistamine islamimaailmasKuressaare Ristiku lasteaias korraldatakse tuleval nädalal õpetajatele koolitus teemal «Moslemist laps Eesti haridussüsteemis», mille viib läbi Kätlin Hommik-Mrabte.

6. novembrile plaanitud islamiteemaline koolitus tekitas esialgu lasteaia töötajates segadust ja protestigi, kirjutab Saarte Hääl. Kui selgus aga, et koolitus on siiski vabatahtlik, võttis see pingeid maha, samas registreerus loengule ainult paar-kolm soovijat. Koolitusele vastuseisu põhjustest ei olnud õpetajad nõus rääkima.

Ristiku lasteaia direktor Monika Talistu põhjendas koolituse läbiviimist eesmärgiga lasteaiaõpetajaid täiendavalt harida ja neile uusi teadmisi jagada. «See on meie kultuuri rikastamine,» tähendas Talistu, lisades, et meil juba on eri kultuuridest lapsi. «See on tänapäeva tendents, piirid on lahti.»

Konkreetselt Ristiku lasteaias on Talistu sõnul praegu kolm erineva kultuuritaustaga last, nende seas kaks moslem Kätlin Hommik-Mrabte poega, kolme- ja viieaastane.

Read more ...