Lühidalt - 18.06.2015 (täiendatav)

0
  • Venemaa on loonud 10 bataljoni kiirreageerimisjõude, tegutsemaks väljaspool venemaa piire.

Kõrge vene sõjaväeametnik, VDV (õhudessantväed) ülemtšinovnik Vladimir amanov edastas INTERFAKSILE, et venemaa on loonud kümme pataljoni kiirreageerimisjõude õhudessantvägede baasil. Nimetatud jõud on loodud valmidusega sekkuda aktiivselt territooriumitel väljaspool venemaad, kui selleks peaks esinema vajadus. Vajaduse all nimetas sõjaametnik olukorda, mida määratles lause abil "nad on vajalikud misiganes ohtude pareerimiseks" (они нужны для немедленного парирования угроз с любого направления).

Kliki ka nendele artiklitele:

* Ukraina sõjapäevik - 30.08.14 (täiendatav)
... vene vägesid, ... Ilovaisk Ilovaiski alla on toodud terve vene tankipolk ja VDV (dessantvägede) diviis, kes koos terroristliku sõjalise relvagrupeeringuga "DRV" (Donetski rahvavabariik) on haaranud ...
* Lühidalt - 08.04.14

... ITAR-TASS edastas informatsiooni sellest, et venemaa saatis esmakordselt sõjalise dessantväe Põhjapoolusele. Kui täpsem olla, siis selle vahetusse lähedusse. Vene õhudessantvägede (VDV - ВДВ= ametliku ...

  • Belgia Kuningriik arestis venemaale kuuluvad varad JUKOSE kohtusaaga tagatisena.

Interfaksi teatel arestiti Belgia võmude poolt osaliselt vene riigile kuuluvad varad, millised asuvad kuningriigi territooriumil. Aresti alt jäeti välja vene diplomaatiliste esinduste käes olevad varad. Venemaa varade aresti aluseks sai Belgia Arbitraaži otsus 18.juunist 2014. a., milline tehti JUKOS kaasuses venemaa kahjuks. Aresti aluseks oleva ning rahuldatud hagi nõudesumma suuruseks on 1,652 miljardit €.

Venemaa varade arestimisega tegelevad kohtutäiturid viitasid hageja põhjendatud nõudele vene riigivarade arestimiseks, sest ilma selliste sammudeta on kahtlane, kas venemaa oma kohustusi täidab, sest see riik on süstemaatiliselt varasemalt keeldunud täitmast endale võetud kohustusi rahvusvahelistes kohtuasjades. Samuti sellel põhjusel, et venemaa ise on oma suhtumistes ja avalikes ütlustes JUKOS asja kohta kinnitanud kahtlustusi kohtuotsuse võimaliku mittetäitmise osas.

Ka mõne päeva eest  teatas venemaa, et ei kavatse tõenäoliselt täita Euroopa kohtute otsuseid kaasustes "JUKOS vs. venemaa".

* 14:00 - Täiendavalt Belgia Kuningriigile, arestis vene riigi varad ka Prantsusmaa, edastas raadiojaam EHO MOSKVÕ («Эхо Москвы»). Ka käesoleval juhul informeeritakse, et venemaa varade arest on seotud JUKOS hagiga venemaa vastu, milles ettevõtte kasuks mõisteti venemaalt välja mitmes kohtusasjas miljardeid eurosid. Lisatakse ka, et venemaa esindajate sõnul valmistub see agressiivne riik nüüd hoolega analoogsete arestide rakendamiseks juhuks teisteski riikides.

* 11:08 - Euroopa Nõukogu eitab Venemaa riiklike varade arestimist Jukose hagi alusel

* 16:16 - Forbes: Prantsusmaal arestiti Jukose hagi alusel telekanali Russia Today varad

Kliki ka nendele artiklitele:

* Lühidalt - 15.06.2015 (täiendatav)
...  on võtnud ka kohustuse selle justiits-institutsiooni otsuseid täita, on täna edastatud teated vene meedia kaudu sellised, et vähemalt JUKOSE kohtuasja otsust venemaa täita ei kavatse. Euroopa Inimõ ...
* Lühidalt - 28.11.2014 (täiendatav)

... ktsionäride ebaseaduslikus ahistamises. ... nõude osas Vene Föderatsioonilt 100 miljardi dollari ulatuses. Juristide sõnutsi on tegemist kõige suurema ...

  • USA paiskab merejalaväed Euroopasse venemaa ähvarduste ohjamiseks

Ajaleht "The Times" kirjutas, et taltsutamaks venemaa poolt tulevaid ähvardusi ja selleks, et ka vajadusel olla valmis kiirelt reageerima venemaa võimalikke rünnakuid NATO riikide vastu, paiskab USA sadade kaupa merejalaväe sõjaväelasi kiirkorras Euroopasse, eelkõige Vahemere piirkonda. Saabudes paigutatakse USA merejalaväelased Euroopa NATO riikide sõjamerelaevastiku kasutusse, valmis reageerima venemaa otsese rünnaku korral. Ajaleht viitab siinjuures Briti mereväe alustele, kuhu USA sõjaväelased paigutatakse.

Kliki ka nendele artiklitele:

* Agressiivne idanaaber demonstreerib muskleid Balti mere piirkonnas
... sta tagune,“ ütles Lindberg. WSJ: USA õhuvägi plaanib oma kohalolekut Euroopas tugevdada USA õhuvägi plaanib venemaaga seotud pingete tõttu oma võimekust Euroopas tõsta ning üheks sammuks või ...
* Venemaa: Krimmi vallutas USA

... d ja tema NATO liitlasi Ukraina vallutamises. Seda hoolimata ilmsetes faktides, et venemaa ise on ainuke riik Euroopas, kes peale II maailmasõda on jõuga vallutanud ja annekteerinud teise Euroopa riigi t ...