Keskerakond - kuritegelik partei kuritegeliku juhtkonnaga

1
+1

Jah, täna valiti selle kuritegeliku partei tegevjuhiks tõesti kuriteos süüdi mõistetud Toobali nimeline seltsimees.

Kuigi viimasel ajal on Keskerakonnast kuulda nii mõndagi positiivset poliitiliste ettepanekute näol nagu näiteks vaadata üle koostööleppe vajadus meie riiki okupeeriva naaberriigi valitsusparteiga või näiteks soov taastada Eestis piirivalve või tühistada pervertseaduse kuulsuse saanud kooseluseadus, siiski ei anna need üksikud positiivsed märgid selgitust teatud põhimõttelistele küsimustele.

Näiteks, miks oli üldse sellele parteile vaja sõlmida koostöölepe rašistliku parteiga. Kas mitte selleks, et KUI õnnestub võimule saada, siis on hea kasutada seda vene riigi mõjuvõimu suurendamiseks Eestis? Seda enam, et partei juht, seltsimees Savisaar on ju vene mõjuagent (AMETLIKULT).
Niisamuti ei anna need positiivsed mõtted ka selgitust sellele, kuidas on mõistetav olukord, et AMETLIKULT kuritegelikuks tunnistatud partei, mida juhivad AMETLIKULT kurjategijaks mõistetud persoonid, kes on koondunud poliitilisse gruppi, milline EI TUNNISTA meie riigi alustalasid, õiguskorda ega ka riiklikku järjepidevust - KUIDAS sellisel parteil üldse meie riigis on lubatud eksisteerida?

Seadus näeb konkreetselt ette ja annab ka suunised sellise erakonna sundlõpetamiseks. Aga liberaalsotsialistide/sotsialistide valitsuskoalitsioon ei kasuta oma võimalusi ja riigi tahet. Miks? Äkki sellepärast, et sellisel juhul käiakse ette rada, mida ka teised saavad kasutada olukorras, kui kord vasakliberaalide valitsuskoalitsioon kukub? Seda enam, et kapp on luukeredest tiine.


Põhjus võib olla ka lihtsam - see Euroopa parteide poliitkonsortsium ALDE, mille presidendiks tahtis saada meie vastuoluline poliitik Siim Kallas - selle ideoloogilisteks vendadeks on mõlemad liberaalsed erakonnad - nii viimaste aastatega vasakliberalismi sohu vajunud Reformierakond kui ka ennast alati vasakpoolseks pidanud liberaalsotsialistlik Keskerakond. Üks neist vaatab lihtsalt sinivesisilmselt Brüsseli valitsejate poole, teine kummardab Moskva poole.

Ja ega neil MUUD suuremat vahet polegi.

Eesti kodanikkonna huvidest, rahva tahtest ja Eesti riigi iseseisvuse kindlustamisest ei hooli kumbki erakond karvavõrdki.
Sotsialistid sotsiaaldemokraatlikust parteist on tegelikult endised keskerakondliku ideoloogia kandjad, suures osas ka sellest parteist välja kasvanud, kelle põhimõtteline erinevus Keskerakonnast seisneb erinevas arusaamises erakonna juhtimise küsimusse ning ka selles, et nemad eelistaksid Brüsselit kummardada. Moskva kummardamine neile sobib vähem. Ja ka siin rohkemat vahet pole.

Laias laastus on see kolmik nagu TRIPOD, mille üks jalg on kuritegelik, teised jalad aga lihtsalt korrumpeerunud.

Ms aitaks? Kes aitaks? Vabaerakond?

Kahjuks mitte, sest Vabaerakonnal puudub ideoloogia ja usaldusväärsus, kuna maailmavaate puudumisest ja juhtimise lombakusest puudub sellel erakonnal tegelikult sisu, millest rääkida ja ka isik, kellega rääkida. See seltskond on krõlovilik luige-haugi-vähi vanker, millega sõita pole võimalik.
Eks siin ole mõtlemise koht. Ja meenutamise koht.

Meenutada hiina vanasõna, et iga rahvas väärib oma valitsejaid ning ka seda, et selle artikli mõte oli lihtsalt tõdemuse esitamine selles, et lõpuks on siis meie poliitiline elu jõudnud nii kaugele, et riigis (õigemini Europrovintsis) valitseb pealinna ja sellega koos omab ka märkimisväärset mõjujõudu partei, kes on kuritegelik ning mida juhivad päris ametlikud, süüdi mõistetud kurjategijad.

Anar Rand
BHR


Kliki ka nendele artiklitele:

* Kõlvart võitleb Eestis kehtiva seaduse täitmise või selle seaduse vastu, mida kohaliku omavalitsuse ametnikud peaksid täitma.
... tav Reformierakond kui ka kuritegelik Tallinna valitsev Keskerakond on Euroopas ühes võimubandes - euroliberite grupis ALDE. Tänane "Postimees" kirjutab, et Kõlvart kaotas kohtuvaidluse kaitsepolitseiga lõ ...
* Keskerakond ei tunnusta Eesti Vabariigi õigusrglust

... orra või heade kommetega. Kui kriminaalkuriteos süüdi mõistetud erakond, tema juhtkonna liikmed ning Põhiseaduslike aluste mittetunnustamine pole vastuolu seaduse või heade kommetega, küsiks ma otse - mi ...
* Kas riik täidab nüüd seadust ja likvideerib Keskerakonna?

... sutki lõpuks ka seadust täitma hakata. Tegemist on riikliku väärikuse ja ka riigi turvalisuse küsimusega.   ÕL: Toobal, Laasi ja Keskerakond jäid kuritegudes lõplikult süüdi Riig ...